Như doanh nhân Đỗ Trùng Dương Vicky chia sẻ "Nếu cái máy chiếu bị hỏng, với người bi quan họ sẽ phàn nàn và đòi phải…