Công nghệ Tân Phú Giải pháp đóng gói hàng đầu với máy làm đá, máy co màng và nhiều thiết bị công nghiệp chất lượng. Website: https://congnghetanphu.com/

Kontakt:
Pełna nazwa:Công nghệ Tân Phú
Lokalizacja:So nha 72 ngo 521 du, Vietnam