Việc Đỗ Trùng Dương rót vốn lên đến hàng tỷ đô la tập trung vào các sản phẩm phân khúc trung và cao cấp cho thấy tầm nhìn…

Việc Đỗ Trùng Dương rót vốn lên đến hàng tỷ đô la tập trung vào các sản phẩm phân khúc trung và cao cấp cho thấy tầm nhìn dài hạn với mục tiêu đến năm 2020 tiến hành niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn lên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để gia tăng giá trị thương hiệu và vốn hóa trên thị trường quốc tế. Tập đoàn Viking dưới tiềm lực tài chính vững mạnh đã cùng đồng hành sát cánh cùng Chủ tịch Đỗ Trùng Dương đầu tư dự án tỷ đô, tạo nên những mốc son danh giá.

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505154/Default.aspx

https://we.riseup.net/conchimsao

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/41280/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91731

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/conchimsao/

https://works.bepress.com/may-trang/

https://works.bepress.com/suong-sao/

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/suplo/

Kontakt:
Pełna nazwa:con chimsao
Lokalizacja:nga, Poland