Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group…

Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group lừa đảo” không hề có sự chứng thực rõ ràng. Với những giấy tờ được đăng tải cho là chứng cứ Tập đoàn Vicky lừa đảo lại không chứng minh được sự việc có liên quan đến vị doanh nhân, đây hoàn toàn là vu khống. Một phần tin tức thật giả lẫn lộn là do sự quản lý của cơ quan các tổ chức làm nhiệm vụ giám sát Internet chưa được thỏa đáng.

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51323/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/504973/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91620

https://suneido.com/forums/users/concamap/

https://source.joinmastodon.org/snippets/1036

https://www.genesha.ru/forum/user/34106/

https://www.genesha.ru/forum/user/35264/

https://www.genesha.ru/forum/user/35269/

https://www.genesha.ru/forum/user/34497/

https://www.genesha.ru/forum/user/34669/

https://www.genesha.ru/forum/user/35004/

https://www.genesha.ru/forum/user/35267/

https://www.genesha.ru/forum/user/35340/

https://www.genesha.ru/forum/user/35347/

https://www.genesha.ru/forum/user/35348/

https://www.genesha.ru/forum/user/35353/

https://www.genesha.ru/forum/user/35376/

https://www.genesha.ru/forum/user/35408/

https://www.genesha.ru/forum/user/35497/

https://www.genesha.ru/forum/user/35484/

https://www.genesha.ru/forum/user/35446/

https://www.genesha.ru/forum/user/35468/

https://www.genesha.ru/forum/user/35445/

https://www.genesha.ru/forum/user/35469/

https://www.genesha.ru/forum/user/35469/

https://www.genesha.ru/forum/user/34361/

https://www.genesha.ru/forum/user/34255/

https://www.genesha.ru/forum/user/34486/

https://www.genesha.ru/forum/user/34488/

https://www.genesha.ru/forum/user/34374/

https://www.genesha.ru/forum/user/34462/

https://www.genesha.ru/forum/user/34464/

https://www.genesha.ru/forum/user/34578/

https://www.genesha.ru/forum/user/34194/

https://www.genesha.ru/forum/user/34236/

https://www.genesha.ru/forum/user/34338/

https://www.genesha.ru/forum/user/34481/

https://www.genesha.ru/forum/user/33660/

https://www.genesha.ru/forum/user/33600/

https://www.genesha.ru/forum/user/32673/

https://www.genesha.ru/forum/user/32679/

https://www.genesha.ru/forum/user/31237/

https://www.genesha.ru/forum/user/32401/

https://www.genesha.ru/forum/user/32560/

https://www.genesha.ru/forum/user/32465/

https://www.genesha.ru/forum/user/32463/

https://www.genesha.ru/forum/user/31824/

https://www.genesha.ru/forum/user/31876/

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=3&t=23856

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=8&t=23920

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=8&t=23747

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=3&t=23637

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=18&t=23586

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=18&t=23617

http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?f=3&t=23645

Kontakt:
Pełna nazwa:con camap
Lokalizacja:nga, Poland