Là một nhà đầu tư, một đầu tàu dẫn dắt doanh nghiệp, Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Vicky khẳng định việc đẩy lùi lừa đảo…

Là một nhà đầu tư, một đầu tàu dẫn dắt doanh nghiệp, Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Vicky khẳng định việc đẩy lùi lừa đảo trong kinh doanh cần phải được bài trừ để tăng thêm giá trị cho lời kêu gọi đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng doanh nhân. Việc định hướng con đường kinh doanh trong tương lai cũng sẽ được đề cao để các hoạt động thương mại song phương diễn ra một cách trong sạch và hiệu quả trên mặt lợi ích của cả hai bên hợp tác.

https://www.smartmenus.org/forums/users/nhayben/

https://www.turnkeylinux.org/user/1191397

http://www.justhelicopters.com/UserProfile/tabid/519/userId/48870/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505131/Default.aspx

http://bigpicture.net/users/con-caheo

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10466/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10479/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10474/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/10465/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10493/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10485/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/11147/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/10447/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/10446/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/userprofile/tabid/42/userid/10470/default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:con caheo
Lokalizacja:nga, Poland