Phó Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương HBC-VCCI luôn đặt hết tâm huyết khi cống hiến cho tổ chức và sự thành công của Hội tính…

Phó Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương HBC-VCCI luôn đặt hết tâm huyết khi cống hiến cho tổ chức và sự thành công của Hội tính đến thời điểm này thực sự không thể không nhắc đến những sự đóng góp của cá nhân ông. Với tầm nhìn nhạy bén và cương trực trong kinh doanh, vị lãnh đạo luôn theo sát sứ mệnh mà ông đã được giao phó, đó chính là hỗ trợ và bảo hộ doanh nghiệp Việt trước thời đại kinh tế hiện nay. Khi mà nền kinh tế thị trường ngày càng tăng trưởng đột biến, việc “lợi dụng lòng tin” để mưu cầu lợi nhuận trở nên tăng cao.

http://bigpicture.net/users/tau-rus

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1038037/Default.aspx

https://www.turnkeylinux.org/user/1192883

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=8254

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/14339/67757/viking-group-real-estate-compa


http://www.senado.gob.do/senado/userprofile/tabid/42/userid/9705/default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/4845/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/9821/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10725/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/10955/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/10726/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10736/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/7851/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/9120/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/8251/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:con cachep
Lokalizacja:nga, Poland