Cái nhìn tương lai đúng đắn của doanh nhân Đỗ Trùng Dương về chặng đường xây dựng Viking Group. Ông Đỗ Trùng Dương Viking…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu