Niepubliczna Placówka Kształcenia UstawicznegoCentrum Kształcenia Agat Waldemar Ałdaśul. Wiśniowa 2667-200 GłogówNIP 693-106-41-52REGON 390429235…

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kształcenia Agat Waldemar Ałdaś

ul. Wiśniowa 26
67-200 Głogów
NIP 693-106-41-52
REGON 390429235

Sprawdź naszą firmę w: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

ff6600;" style="font-size: 1em; color: rgb(255, 102, 0);">Lub w: Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (na stronie kliknij w Rejestr Instytucji Szkoleniowych, a następnie po prawej stronie w "Wyszukiwanie" i wpisz nasz NIP 6931064152)

Kontakt:
Pełna nazwa:Centrum Kształcenia AGAT Waldemar Ałdaś
Adres:Wiśniowa 26, 67-200
Głogów, Poland
Telefon:604 447 504
NIP:693-106-41-52
REGON:390429235
E-mail: waldemar.aldas@gmail.com
Płatności przez: