Riêng đối với đầu Tyco, mỗi năm số đầu xuất xưởng đã lên đến 30 triệu ứng dụng cho nhiều dự án trên thế giới như: -…