Cũng theo ông Dương, cuối 2018 đầu 2019 thật sự là một khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông vì vừa phải…

Cũng theo ông Dương, cuối 2018 đầu 2019 thật sự là một khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông vì vừa phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông, vừa phải giữ một cái đầu lạnh để xây dựng hai dự án riêng đầu tiên của Viking Group là Bari City và Villas Lê Trọng Tấn. Trong chiến lược đầu tư tương lai mà Tập đoàn Viking đưa ra, chắc chắn việc đổ vốn vào những hợp tác quốc tế sẽ là bước đi mạnh mẽ cần hướng đến.


https://speakerdeck.com/chimbocau

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/cchimbocau/

https://we.riseup.net/chimbocau

https://www.midi.org/forum/profile/32443-chimbocau

https://www.genesha.ru/forum/user/36251/

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32583245

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32546035

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32546602

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32583637

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32581739

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32581603

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32895347

https://rscs.uea.ac.uk/message-board/-/message_boards/message/32909121

Kontakt:
Pełna nazwa:chim bocau
Lokalizacja:nga, Poland