Vừa bị đánh thì may mắn trúng độc đắc xổ số Gia Lai Vừa bị người ta đánh hôm trước thì hôm sau anh Cung may mắn trúng…