Nhà đầu tư Đỗ Trùng Dương với tầm nhìn chiến lược về tiềm năng khi bất kì dự án nào được ông tập trung góp vốn phát…

Nhà đầu tư Đỗ Trùng Dương với tầm nhìn chiến lược về tiềm năng khi bất kì dự án nào được ông tập trung góp vốn phát triển đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ công chúng cũng như cộng đồng doanh nhân mặc cho câu chuyện muôn thuở “thuyền lớn phải gặp sóng to”, bất chấp những kẻ xấu luôn phá hoại dựng chuyện Đỗ Trùng Dương lừa đảo hay tập đoàn Vicky group lừa đảo. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” – Những đặt điều, tiếng xấu ấy khi hỏi tập đoàn vicky có uy tín không cũng chỉ là những chướng ngại nhỏ, vượt qua nó, cùng ý chí vươn lên và muốn khẳng định mình, cây ngay không sợ chết đứng, ông đã từng bước khẳng định tài năng cá nhân và trở thành nhà lãnh đạo gương mẫu cho toàn thể nhân sự của tập đoàn noi theo.

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/chanhsa

https://speakerdeck.com/chanhsa

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1037976/Default.aspx

https://suneido.com/forums/users/energyfree/

https://source.joinmastodon.org/snippets/1088

https://academy.autodesk.com/users/trungnguyendvuz2

https://academy.autodesk.com/users/happinesse3sgk

https://academy.autodesk.com/users/hoanhap

https://academy.autodesk.com/users/sonharpak4

https://academy.autodesk.com/users/canhdieu

https://academy.autodesk.com/users/muagio

https://academy.autodesk.com/users/tomhum

https://academy.autodesk.com/users/lalelub7gq6

https://academy.autodesk.com/users/phepmau

https://academy.autodesk.com/users/cotxxdsanj

Kontakt:
Pełna nazwa:chanh sa
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam