Nguyễn Hùng Anh là CEO kiêm Founder của nhà cái cá cược i9bet, hiện anh là người điều hành chính trong mọi hoạt động của sân…

Nguyễn Hùng Anh là CEO kiêm Founder của nhà cái cá cược i9bet, hiện anh là người điều hành chính trong mọi hoạt động của sân chơi.

nguyenhunganhceoi9betauthori9bettacgiai9betceonguyenhunganh

Thông tin liên hệ:

- Họ và tên: Nguyễn Hùng Anh

- Ngày sinh: 14/04/1995.

- Giới tính: Nam.

- Quê quán: Thành phố Hà Nội.

- Trình độ: Tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Số Điện Thoại: 0814256591

Mail: ceo.nguyenhunganh@gmail.com

Websitehttps://i9bet.limited/nguyen-hung-anh-ceo-founder-nha-cai-i9bet/

Socials:

- Facebook: https://facebook.com/ceoi9bet/

- Twitter: https://twitter.com/ceoi9bet

- Pinterest: https://www.pinterest.com/ceoi9bet/

- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ceoi9bet/

- Youtube: https://www.youtube.com/@ceoi9bet

- Tumblr: https://www.tumblr.com/ceoi9bet

- Reddit: https://www.reddit.com/user/ceoi9bet

- Behance: https://www.behance.net/ceoi9bet

- Flick: https://www.flickr.com/people/ceoi9bet/

- Gavatar: https://gravatar.com/ceonguyenhunganh

- Google Site: https://sites.google.com/view/ceoi9bet/

Kontakt:
Pełna nazwa:Nguyễn Hùng Anh
Lokalizacja:Poland