Quang Hưng là một người thuyền trưởng tài ba của Bongbet, một thị trấn nhỏ ven biển ở miền trung Việt Nam. Ông là một…

Quang Hưng là một người thuyền trưởng tài ba của Bongbet, một thị trấn nhỏ ven biển ở miền trung Việt Nam. Ông là một người đàn ông với kinh nghiệm rộng lớn trong việc điều hành

Họ và Tên: Trần Nguyễn Quang Hưng

Bút danh: Quan Hưng

Sinh ngày: 26/06/1980

Địa chỉ: 50 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT: 0773816480

Email: vbongbet@gmail.com

Trình độ học vấn: Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Đơn vị công tác: Nhà cái Bongbet

Chức vụ: CEO

bongbetbongbet.medianhacaibongbet 

Website: https://bongbet.media/quang-hung/ 


Socials:

https://www.facebook.com/ceohungquang/

https://twitter.com/ceohungquang

https://www.pinterest.com/ceohungquang/

https://www.linkedin.com/in/ceohungquang/

https://www.youtube.com/@ceohungquang

https://www.tumblr.com/ceohungquang

https://www.reddit.com/user/ceohungquang

https://ceohungquang.wordpress.com/

flickr.com/people/ceohungquang/

https://gravatar.com/ceohungquang

Kontakt:
Pełna nazwa:Hưng Quang
Lokalizacja:Nicaragua