CEO Alo789m là Archie Trinh có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực IT. Anh đã có những đóng góp lớn cho sự thành công của nhà cái…

CEO Alo789m là Archie Trinh có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực IT. Anh đã có những đóng góp lớn cho sự thành công của nhà cái Alo789 .

Họ và tên: Trịnh Nam Đức.

Nick name: Archie Trinh

Ngày sinh: 21/04/1994.

Giới tính: Nam.

Nơi ở: Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Chức Vụ: CEO chính & Chief Information Officer của Alo789.

Công việc hiện tại: CEO Alo789m, cố vấn cấp cao về vấn đề an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cho thương hiệu. 

ceoalo789tacgiaalo789ceoarchietrinhauthoralo789 

Thông Tin Liên Hệ: 

- Địa Chỉ: Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

- Số Điện Thoại: 0913596163 

- Email: ceo.archietrinh@gmail.com 

- Website: https://alo789m.com/author/admin/ 

Bài viết Tác Giả: https://alo789m.com/ceo-alo789m-archie-trinh/ 

Social: 

https://www.facebook.com/ceoarchietrinh/

https://twitter.com/ceoarchietrinh

https://www.pinterest.com/ceoarchietrinh/

https://www.linkedin.com/in/ceoarchietrinh/

https://www.youtube.com/@ceoarchietrinh

https://www.tumblr.com/ceoarchietrinh

https://www.reddit.com/user/ceoarchietrinh

https://ceoarchietrinh.wordpress.com/

https://www.flickr.com/people/ceoarchietrinh/

https://gravatar.com/ceoarchietrinh

Kontakt:
Pełna nazwa:Archie Trinh
Lokalizacja:Poland