Ngô Bách Kiên – CEO 789Bet với khả năng lãnh đạo xuất trúng và là tác giả đứng đằng sau thương hiệu giải trí cá cược…

Ngô Bách Kiên – CEO 789Bet với khả năng lãnh đạo xuất trúng và là tác giả đứng đằng sau thương hiệu giải trí cá cược nổi đình nổi đám tại 789Bet 

 - Họ tên: Ngô Bách Kiên.

- Năm sinh: 16/10/1989.

- Quê quán: Quận 1, thành phố HCM.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại Thương. 

- Email: ceo.ngobachkien@gmail.com 

- Số Điện Thoại: 0947605228 

- Website: https://789bet.lawyer/author/admin/ 

- Bài Viết Tác Giả: https://789bet.lawyer/ceo-789bet/ 

Social: 

https://www.facebook.com/ceo789bet/

https://twitter.com/tacgia789bet

https://www.linkedin.com/in/ceo789bet/

https://www.youtube.com/@tacgia789bet

https://www.tumblr.com/tacgia789bet

https://www.reddit.com/user/tacgia789bet

https://www.flickr.com/people/tacgia789bet/

https://gravatar.com/ceo789bet

https://ceo789bet.wordpress.com/

https://sites.google.com/view/ceo789bet/

Kontakt:
Pełna nazwa:Ngô Bách Kiên
Lokalizacja:Poland