Casio EFV-550L-1AVUDF Casio EFV-550L-1AVUDF là một chiếc đồng hồ nam được thiết kế bởi thương hiệu Casio.Với Thhết Kế ẹp Mắt,…