Bongda.mobi là một trong những website về tất cả các chức năng bóng đá lâu đời nhất Việt Nam. https://bongda.mobi/