BLV Quang Huy Là một bình luận viên thể thao, đặc biệt là bóng đá, tôi đã gắn bó với niềm đam mê này hơn 25 năm.https://dagatructiep.watch/author/blv-quang-huy/

Kontakt:
Pełna nazwa:BLV Quang Huy
Lokalizacja:Ho Chi Minh, Ho Chi, Vietnam
Strona WWW:https://dagatructiep.watch/author/blv-quang-huy/