Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động. Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa…

Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động.

Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa cháy của bộ cảm biến nhiệt, sprinkler sẽ được kích hoạt để chữa cháy.

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91604

https://yolotheme.com/forums/users/baroi/

http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=446834

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/504997/Default.aspx

https://we.riseup.net/baroi


https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/85174

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/91104

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/99513

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/99922

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/100404

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/102013

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/94470

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/84333

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/84106

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/83898

Kontakt:
Pełna nazwa:ba roi
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam