Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang Tốt nghiệp bác sĩ chính quy loại giỏi chuyên ngành Hàm Mặt đại học Y Hà Nội, giáo viên…

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang Tốt nghiệp bác sĩ chính quy loại giỏi chuyên ngành Hàm Mặt đại học Y Hà Nội, giáo viên chỉnh sửa tại Nô Hcoa Chnh nhaắ ti N Họcoa Hnh nhaắc Nọọ Họcoa Hnh nhav Họcoa Hnh nhaắ Nơi làm việc: Nha khoa Lạc Việt Intech - LacVietIntechVN. Số điện thoại: 0979342323 - Email: bacsinguyenthithutrang@gmail.com [/ m / 02h661t / m / 01xlgp / m / 0277g / m / 06_9v6 / m / 05t4q / m / 016t_3]
Kontakt:
Pełna nazwa:Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang
Lokalizacja:Ha Noi, Vietnam