Cán bộ cũng “bó tay” với cái gọi là lắp đặt đầu phun sprinkler Tyco tự chủ Mấy tháng trước đây bộ PCCC đã đưa ra chủ…