Quan trong hơn cả là bạn sẽ được người bán tư vấn nhiệt tình và cho xem tất cả các mẫu mã, màu sắc và cung cấp thông tin…