Website nhằm cung cấp một nơi lưu trữ và tải về an toàn các bản cài đặt Age Of Empires HD (AoeHD) trên Windows.

Kontakt:
Pełna nazwa:AOE HD
Lokalizacja:Ho Chi Minh City, Vietnam
Strona WWW:https://www.aoehd.net/