Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group…

Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group lừa đảo” không hề có sự chứng thực rõ ràng. Với những giấy tờ được đăng tải cho là chứng cứ Tập đoàn Vicky lừa đảo lại không chứng minh được sự việc có liên quan đến vị doanh nhân, đây hoàn toàn là vu khống.

https://works.bepress.com/an-khang/

https://suneido.com/forums/users/ankhang/

https://www.genesha.ru/forum/user/35631/

https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/ankhang

https://we.riseup.net/ankhang


https://yolotheme.com/forums/users/doquyen/

https://yolotheme.com/forums/users/jonhwick/

https://yolotheme.com/forums/users/fallinlove/

https://yolotheme.com/forums/users/sayluv/

https://yolotheme.com/forums/users/quyen2k1/

https://yolotheme.com/forums/users/tuhao/

https://yolotheme.com/forums/users/lindamark/

https://yolotheme.com/forums/users/matong/

https://yolotheme.com/forums/users/nguyenchat/

https://yolotheme.com/forums/users/yaibang/

https://yolotheme.com/forums/users/nhanhmai/

https://yolotheme.com/forums/users/motminh/

https://yolotheme.com/forums/users/hanoi/

https://yolotheme.com/forums/users/ruongdong/

https://yolotheme.com/forums/users/huyenvu/

https://yolotheme.com/forums/users/conca/

https://yolotheme.com/forums/users/nhanhau/

https://yolotheme.com/forums/users/luachin/

https://yolotheme.com/forums/users/thuhoach/

https://yolotheme.com/forums/users/boithu/

https://yolotheme.com/forums/users/gaooh

https://yolotheme.com/forums/users/baongu/

https://yolotheme.com/forums/users/conbo/

https://yolotheme.com/forums/users/benzod/

https://yolotheme.com/forums/users/contrau/

https://yolotheme.com/forums/users/thienbinh009/

https://yolotheme.com/forums/users/phongphu/

https://yolotheme.com/forums/users/thienly/

https://yolotheme.com/forums/users/tuongngo/

https://yolotheme.com/forums/users/congau/

https://yolotheme.com/forums/users/hanoi/

https://yolotheme.com/forums/users/tuongdong/

https://yolotheme.com/forums/users/liemchinh/

https://yolotheme.com/forums/users/conmeo009/

https://yolotheme.com/forums/users/handgras/

https://yolotheme.com/forums/users/expan/

https://yolotheme.com/forums/users/trunghieu/

https://yolotheme.com/forums/users/myalo/

https://yolotheme.com/forums/users/myalo/

https://www.cutoutandkeep.net/users/620380

https://www.cutoutandkeep.net/users/623319

https://www.cutoutandkeep.net/users/591234

https://www.cutoutandkeep.net/users/591966

https://www.cutoutandkeep.net/users/594178

https://www.cutoutandkeep.net/users/594491

https://www.cutoutandkeep.net/users/594811

https://www.cutoutandkeep.net/users/595193

https://www.cutoutandkeep.net/users/594993

https://www.cutoutandkeep.net/users/595336

https://www.cutoutandkeep.net/users/595696

Kontakt:
Pełna nazwa:an khang
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam