Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đỗ Trùng Dương theo học tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy…

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đỗ Trùng Dương theo học tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy cũng là lúc niềm đam mê kinh doanh và bản lĩnh lãnh đạo dần hình thành.

https://aslain.com/index.php?/profile/32850-anhdao/&tab=field_core_pfield_13

http://forum.farmer.pl/profile/107894-anhdao/?tab=field_core_pfield_11

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/90627


https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/anhdao

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=241753

https://comicvine.gamespot.com/profile/sallepan/about-me/

http://www.bakespace.com/members/profile/salle/821469/

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34177

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/97348

https://www.turnkeylinux.org/user/1143361

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/153283

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/388258

https://academy.autodesk.com/users/kemtrung

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/8831/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1019338/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:anh dao
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam