Vicky Group với hơn 10 năm thành lập và tồn tại trên thị trường đã nhận được vô vàn nguồn vốn đóng góp to lớn cho hoạt…

Vicky Group với hơn 10 năm thành lập và tồn tại trên thị trường đã nhận được vô vàn nguồn vốn đóng góp to lớn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ khách hàng. Thế nên đây cũng là lý do khiến cho Chủ tịch Đỗ Trùng Dương lo lắng khi doanh nghiệp của ông không may gặp phải scandal Vicky Group lừa đảo khiến gần 20% tổng lượng khách hàng đòi ngưng hợp tác.

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91762

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505217/Default.aspx

https://www.genesha.ru/forum/user/36244/

https://www.midi.org/forum/profile/32436-anchay

https://we.riseup.net/anchay

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=212303

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=211987

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=7358

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=235432

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=7875

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=7907

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=8576

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=235573

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=212071

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=230747

Kontakt:
Pełna nazwa:an chay
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam