Cốp kính là sản phẩm trang được sử dụng rất phổ biến trong nội thất phòng bếp. Bếp không gian sẽ mang hiện đại tươi…