Sân chơi 78win hoàn toàn hợp pháp và có giấy phép từ các cơ quan quản lý uy tín, bao gồm Ủy ban Giám sát Trò chơi ở Malta (MGA),...