Trening rozwoju umiejętności sprzedaży

Szkolenie: Warszawa, 3-4 kwietnia 2014

“Każdy z nas żyje, coś sprzedając”

Robert Louis Stevenson

Pozyskiwanie klientów jest bez wątpienia niezbędnym warunkiem istnienia i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Aby było to możliwe, firma musi posiadać w zespole osoby o odpowiednich umiejętnościach sprzedaży. W odpowiedzi na potrzeby i wyzwania występujące na rynku w związku z potrzebą rozwoju kompetencji sprzedażowych, opracowaliśmy szkolenie "Trening rozwoju umiejętności sprzedaży"

Cele szkolenia

Kluczowym celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności sprzedażowych uczestników, pozwalających osiągać lepsze efekty w sprzedaży produktów i usług.

Grupa docelowa

Szkolenie polecamy dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaży w celu zwiększenia efektywności i skuteczności swojej pracy, co przełoży się na lepsze wyniki sprzedaży. Szczególnie dla osób, które na co dzień zajmują się sprzedażą lub dla których sprzedaż stanowi istotny element ich pracy tj. przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. sprzedaży, menadżerowie sprzedaży, szefowie i właściciele firm.

Cele i kluczowe korzyści szkolenia

 1. Zrozumienie i wykształtowanie odpowiedniej postawy prowadzącej do zwiększenia profesjonalizmu w sprzedaży dzięki skierowaniu na sprzedaż doradczo – relacyjną zorientowaną na potrzeby klienta.
 2. Umiejętne wykorzystanie swoich cech osobistych (silnych i słabych stron) dla wykształtowania indywidualnego stylu sprzedaży oraz stałego rozwoju istotnych cech i kompetencji prowadzących do zwiększenia własnej skuteczności.
 3. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych z dopasowaniem do odpowiedniego typu osobowości klientów.
 4. Zwiększenie umiejętności nawiązywania relacji i kształtowania odpowiedniego porozumienia w komunikacji z klientem.
 5. Lepsze przygotowanie do procesu sprzedaży oraz zwiększenie skuteczności działań na każdym z etapów procesu.
 6. Efektywne odkrycie potrzeb klienta na różnych poziomach, co doprowadzi do możliwości przedstawienie lepszych propozycji ofertowych bardziej dopasowanych do preferencji klienta.
 7. Poznanie i przećwiczenie metod i technik sprzedaży w kontakcie z klientem.
 8. Poznanie kompleksowego procesu sprzedaży z możliwością dopasowania do potrzeb indywidualnych uczestnika.
 9. Zwiększenie efektywności organizacji i zastosowanie systematyzacji w sprzedaży.
 10. Zwiększenie motywacji do aktywności sprzedażowej i stałego rozwoju umiejętności sprzedażowych.
 11. Opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu stałego rozwoju umiejętności sprzedażowych po szkoleniu.


W celu zapoznania się z większą ilością korzyści zapoznaj się z przebiegiem szkolenia opisującym jego formę, stosowane metody i zakres merytoryczny.

Przebieg szkolenia - program i stosowane metody

Nasze szkolenia odbiegają od standardowych jedno lub dwudniowych szkoleń stacjonarnych. Projektujemy szkolenie z myślą o rezultatach jakie ma osiągnąć uczestnik, dlatego też korzystamy z wielu form szkoleniowych tworząc cały program składający się z kilku etapów nastawionych na odpowiednie efekty. Nasze szkolenie to odpowiednie połączenie spotkania w sali szkoleniowej, szkolenia wideo przez internet, konsultacji mailowych i coachingu. Poniżej zaprezentowany został schemat szkolenia oraz opis przebiegu szkolenia dla każdej z części, stosowane metody oraz program merytoryczny szkolenia stacjonarnego.


CZĘŚĆ I - Moduł wstępny

Moduł wstępny ma na celu lepsze przygotowanie uczestników do szkolenia poprzez przekazanie podstawowych zagadnień oraz bliższe poznanie potrzeb uczestników. Dzięki temu, każdy przychodzi na szkolenie z pewną wiedzą bazową, co pozwala zaoszczędzić czas na szkoleniu i skoncentrować się na bardziej zaawansowanych kwestiach oraz na części warsztatowej.

Na kilka dni przed szkoleniem otrzymasz:

 • a. Kwestionariusz online– zostanie wysłany drogą online na kilka dni przed szkoleniem
  • Analiza obecnego poziomu przygotowania i kompetencji w sprzedaży
  • Określenie indywidualnych potrzeb i celów do osiągnięcia po szkoleniu
 • b. Moduł szkoleniowy online (forma wideo) na platformie szkoleniowej dostępny przed szkoleniem – przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i podejścia do sprzedaży prezentowanego na szkoleniu co pomoże skupić naszą koncentrację na szkoleniu głównie na aspektach praktycznych.

CZĘŚĆ II - Szkolenie stacjonarne

Spotkanie w sali szkoleniowej jest najważniejszą częścią całego szkolenia. Informacje dot. przebiegu i metod:

 • a. Szkolenie ma formę warsztatową połączoną z mini wykładami do każdego modułu. Każde zagadnienie jest omawiane od strony teoretycznej przedstawiając jedynie elementy kluczowe i najważniejsze dla osiągnięcia celu szkolenia. Przedstawionych zostanie wiele praktycznych przykładów uzasadniających istotę i dających wyobrażenie wykorzystania danego elementu szkolenia w praktyce. Następnie przechodzimy do ćwiczenia mającego na celu wdrożenie wiedzy w praktykę.
 • b. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania, prowadzone będą dyskusje moderowane.
 • c. Ostatni moduł szkolenia ma na celu przygotowanie do wdrożenia wiedzy ze szkolenia poprzez naukę efektywnego rozwoju umiejętności oraz przygotowanie indywidualnego planu rozwoju w zakresie sprzedaży
 • d. Podczas szkolenia otrzymasz gotowe szablony i narzędzia, które pozwolą szybciej i lepiej zastosować przekazaną na szkoleniu wiedzę w praktyce
 

PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

1. Podstawy i psychologia w sprzedaży

 • a. Określenie kluczowych cech i kompetencji w skutecznej sprzedaży
 • b. Typy osobowości klienta - poznanie różnych typologii zachowań i osobowości klientów w celu doboru stylu komunikacji
 • c. Profil osobowości sprzedawcy - odkrywanie cech osobistych i ich wykorzystywanie dla odnalezienia indywidualnego stylu sprzedaży
 • d. Odpowiednia postawa i podejście w sprzedaży
  • i. Sprzedaż tranzakcyjna vs sprzedaż doradcza
  • ii. Orientacja na produkt vs orientacja na potrzeby klienta
  • iii. Sprzedaż relacyjna

2. Komunikacja i relacje w sprzedaży

 • a. Wizerunek w kontakcie z klientem
 • b. Nawiązywanie relacji i budowa zaufania
 • c. Wykorzystywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • d. Komunikacja oparta na aktywnym słuchaniu

3. Odpowiednia postawa i podejście w sprzedaży

 • a. Sprzedaż tranzakcyjna vs sprzedaż doradcza
 • b. Orientacja na produkt vs orientacja na potrzeby klienta
 • c. Sprzedaż relacyjna

4. Planowanie sprzedaży

 • a. Metoda wyznaczania celów w sprzedaży jako podstawa planowania aktywności sprzedażowej
 • b. Analiza i wybór grupy docelowej
 • c. Określenie klienta idealnego oraz pożądanej transakcji
 • d. Opracowanie strategii i planu aktywności sprzedażowych w oparciu o dokonane analizy

5. Proces sprzedaży

  • a. Prezentacja modelowego procesu sprzedażowego (od identyfikacji aż po obsługę posprzedażową)
  • b. Analiza kluczowych czynników sukcesu i kompetencji na każdym z etapów procesu
  • c. Omówienie technik i metod działania w procesie sprzedaży m.in.:
   • i. Zbiór metod pozyskiwania kontaktów sprzedażowych
   • ii. Rozmowa telefoniczna – jak przeprowadzić efektywną i skuteczną klasyfikację klienta i umówić się na spotkanie
   • iii. Jak przygotować się i przeprowadzić efektywne spotkanie sprzedażowe z klientem
   • iv. Techniki efektywnego badania i rozpoznania potrzeb klienta
   • v. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację sprzedażową
 • d. Autoanaliza i plan rozwoju umiejętności dla każdego etapu procesu sprzedaży

6. Analiza potrzeb klienta

 • a. Dlaczego klienci kupują - omówienie generalnych powodów dokonywania zakupów przez klientów
 • b. Kategorie i rodzaje potrzeb klientów
 • c. Stosowanie metod i narzędzie badania potrzeb i oczekiwań klienta

7. Efektywna organizacja i systematyzacja w sprzedaży

 • a. Planowanie działań i aktywności sprzedażowych
 • b. Zarządzanie czasem i organizacja pracy w sprzedaży
 • c. wykorzystanie lejka sprzedaży
 • d. stosowanie narzędzi efektywnego zarządzania kontaktami, działaniami i szansami sprzedażowymi

8. Zakończenie i plan rozwoju:

 • a. 20 najczęstszych błędów sprzedawców i jak ich unikać
 • b. Analiza i usuwanie przeszkód i blokad w działaniach sprzedażowych
 • c. Automotywacja, wytrwałość i determinacja w sprzedaży – od czego zależy, jak je budować i utrzymać
 • d. Indywidualny plan rozwoju i działań po szkoleniu

CZĘŚĆ III - Powtórki, konsultacje, coaching

Większość szkoleń kończy się po wyjściu z sali szkoleniowej, co wiąże się dalej z brakiem faktycznego wdrażania wiedzy ze szkolenia i podnoszenia swoich umiejętności. Dlatego też bardzo ważny jest etap, w którym każdy uczestnik może powtórzyć wybrane zagadnienia omawiane na szkoleniu oraz skontaktować się z trenerem w przypadku wszelkich pytań lub problemów związanych z tematem szkolenia. Dodatkową wartością jest coaching, w trakcie którego możliwa jest bezpośrednia rozmowa i usunięcie ograniczeń lub praca nad zwiększeniem skuteczności w dalszym rozwoju umiejętności ze szkolenia.

Na tym etapie

 • a. Otrzymasz dostęp do nagrań szkoleniowych z zakresu sprzedaży. Będą one stanowić doskonałą powtórkę tematów omawianych na szkoleniu. Nagrania będą dostępne przez 12 miesięcy od udziału w szkoleniu.
 • b. Przez 12 miesięcy od zakończenia szkolenia będziesz mógł kontaktować się z trenerem drogą mailową w celu zadawania pytań na interesujące się zagadnienia z zakresu tematycznego szkolenia. Będzie to stanowiło duże wsparcie w procesie wdrażania wiedzy i narzędzi ze szkolenia w praktykę. 
 • c. W przeciągu 90 dni od zakończenia szkolenia możesz wykorzystać jedną godzinę konsultacji lub coachingu indywidualnego drogą Skype lub telefoniczną. Będzie to kolejne wsparcie indywidualne w osiąganiu lepszych efektów w sprzedaży. Będziesz mógł zadać pytania lub przedstawić i przepracować występujące problemy we wdrażaniu wiedzy w praktykę.

Informacje o prowadzącym

Damian Dubiak

Przedsiębiorca, menadżer, trener rozwoju kompetencji osobistych i biznesowych. Prowadzi szkolenia przede wszystkim z obszarów takich jak m.in. efektywny rozwój umiejętności, produktywność i zarządzanie sobą w czasie, sprzedaż, autoprezentacja.

Doświadczenia zawodowe zdobywał prowadząc własne firmy od 2007 roku i realizując projekty biznesowe z obszaru szkoleń, e-learningu i technologii internetowych. Przez te lata pozyskiwał i pracował z klientami– począwszy od osób indywidualnych, poprzez małe i średnie firmy, fundacje, uczelnie wyższe, aż po duże międzynarodowe korporacje z różnych branż.

Jako pasjonat rozwoju osobistego człowieka, przez lata zdobywał szeroką wiedzę na dziesiątkach szkoleń, seminariów, konferencji oraz z kilkuset przeczytanych książek i materiałów. Praktyka biznesowa dała mu możliwość wykorzystywania tej wiedzy oraz stałej weryfikacji tego co efektywne i skuteczne. W prowadzonych szkoleniach kieruje się silnym nastawieniem na praktyczność przekazywanej wiedzy i narzędzi oraz możliwość jej wdrożenia dla skutecznego osiągania rezultatów. Często wykorzystuje mieszane formy szkoleniowe (połączenie szkoleń stacjonarnych, z materiałami online oraz coachingiem/konsultacjami indywidualnymi) dla zwiększenia efektywności i skuteczności procesu szkoleniowego.

Informacje organizacyjne

Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2014 (czwartek-piątek)
Miejsce szkolenia: Warszawa

Informacje szczegółowe podane są poniżej

 1. Na kilka dni przed szkoleniem otrzymasz wiadomość mailową zawierającą: 
  • a. dostęp do kwestionariusza, który przybliży trenerowi to, czym się zajmujesz, jakie masz wyzwania w zakresie sprzedaży, dotychczasowe doświadczenia, wiedzę, występujące problemy (czy wypełnienia od 10 do 20 minut). Dzięki temu uwzględni Twoje potrzeby na szkoleniu. 
  • b. dostęp do modułu szkoleniowego w formie multimedialnej(nagranie wideo) – co pozwoli Ci poznać podstawy i przybliży Ci kluczowe wstępne zagadnienia poruszone na szkoleniu(czas trwania – ok. 20 minut)
 2. Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładny adres przesyłany jest po otrzymaniu zgłoszenia na min. 7 dni przed terminem szkolenia.
 3. Czas trwania szkolenia to dwa dni. Pierwszy dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 10.00 i trwa do godz. 18.00. Drugi dzień szkolenia odbywa się w godzinach 9.00 – 17.00.
 4. Na początku szkolenia otrzymasz materiały drukowane i akcesoria do notowania.
 5. Szkolenie trwa 2 dni(2x8 godzin) z dwiema przerwami kawowymi każdego dnia(po ok. 10-15 minut) oraz jedną przerwą na obiad (do 50 minut). W trakcie przerw kawowych do dyspozycji uczestników dostępny jest catering (kawa, herbata, napoje, ciastka itp.). Obiad wliczony jest w cenę szkolenia.
 6. Grupa składać się będzie od kilku do maksymalnie kilkunastu osób – taka wielkość grupy pozwoli na lepszą koncentrację trenera na potrzebach każdego uczestnika, uczestnikowi zaś daje możliwość zadania pytań i większej interakcji z trenerem
 7. Po szkoleniu otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia będący dowodem Twojego udziału w nim oraz posiadania określonej wiedzy.
 8. Po szkoleniu otrzymasz dostęp do nagrań szkoleniowych poruszających zagadnienia dot. sprzedaży. Będą one stanowić doskonałą powtórkę tematów omawianych na szkoleniu. Nagrania będą dostępne przez 12 miesięcy od udziału w szkoleniu.
 9. Przez 12 miesięcy od zakończenia szkolenia będziesz mógł kontaktować się z trenerem drogą mailową w celu zadawania pytań na interesujące się zagadnienia z zakresu tematycznego szkolenia. Będzie to stanowiło duże wsparcie w procesie wdrażania wiedzy i narzędzi ze szkolenia w praktykę.
 10. W przeciągu 90 dni od zakończenia szkolenia możesz wykorzystać jedną godzinę konsultacji lub coachingu indywidualnego drogą Skype lub telefoniczną. Będzie to kolejne wsparcie indywidualne w osiąganiu lepszych efektów w rozwoju sprzedaży. Będziesz mógł zadać pytania lub przedstawić i przepracować występujące problemy we wdrażaniu wiedzy w praktykę.

Zapisy i opłaty

Cena szkolenia jest zależna od terminu zgłoszenia. Im szybciej sfinalizujesz zamówienie, tym mniejszą cenę zapłacisz za szkolenie:

 • 790 zł netto (+ 23% VAT = 971,7 zł brutto) przy zapisie i opłaceniu zamówienia na min. 30 dni przed szkoleniem 
 • 870 zł netto (+ 23% VAT = 1070,1 zł brutto) przy zapisie i opłaceniu zamówienia na min. 14 dni przed szkoleniem 
 • 950 zł netto (+ 23% VAT = 1168,5 zł brutto) przy zapisie i opłaceniu zamówienia na min. 1 dni przed szkoleniem 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika przewidujemy udzielenie rabatów. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (kontakt@webszkolenia.pl, tel. 505081965)

W ramach powyższej ceny otrzymujesz:

 1. Udział w szkoleniu stacjonarnym
 2. Przedwstępny moduł szkoleniowy online
 3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 4. Dostęp do cateringu w trakcie przerw kawowych, obiad dla uczestników
 5. Kwestionariusze i szablony - gotowe do zastosowania w formie online i papierowej
 6. Dostęp do nagrań i materiałów przez 12 miesięcy od szkolenia
 7. Dostęp do konsultacji e-mailowych z trenerem przez 12 miesięcy od szkolenia
 8. Jedna godzina coachingu/konsultacji indywidualnych drogą skype lub telefoniczną – do wykorzystania w ciągu 90 dni od szkolenia
Zapisy wstrzymane

© 2007-2018 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle