andrevsikorsky1982 Sikorski Profil osobisty


 

andrevsikorsky1982 Sikorski

andrevsikorsky1982 Sikorski 

Cześć wszystkim. Witam społeczność ekademNazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Vratislaus I, księcia Czech, który w X wieku, panował nad tymczasowo miasta, a według legendy, jest założycielem Wrocławiu. Inną możliwością jest to, że nazwa została nadana na cześć księcia plemiennego Śląsku, lub byłego władcy miasta nazywa Vratislav. Nazwa polskiego "Wrocław" jest skrótem od starej nazwy słowiańskie "Wrócisław", "Wrócisław" lub "Vratislaw". Pierwszy zapis nazwy, pochodzi z 1000, w Kronice Thietmara z Merseburga, w Łacińska biskupów Thietmari Merseburgensis Kronika, z nazwą Wrotizlava. Nazwy większości uproszczone, otrzymali od 1175 roku, jak: Wrezlaw, Prezla i Breslaw. W dokumentach Bohemians w łacinie, miasto było nazywane: Wratislavia lub Wratislavia. W tym okresie był również używany jako Język średnio-wysoko-niemiecki Prezla, po czym odwrócił się w połowie XIV wieku w biuro tłumaczeń Katowice nowej Wysokiego niemieckiego Preßlau, forma imienia później Breslau i zaczęli zastępować wcześniejsze wersje.

W dawnych czasach obszar ten był zamieszkany, ponieważ ze mapowania Klaudiusza Ptolemeusza, który na starej mapie z lat 142 - 147, donosi osadę o nazwie Budorigum. Fakt, nie jest jednak pewne, niektórzy spekulują, że jest to starożytna wioska Wrocławiu, podczas gdy wiele innych, zidentyfikować tę ugodę z sąsiedniego miasta Brzegu.

Miasto Wrocław urodził się jako twierdza Bohemian skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych, na Via Regia i Szlaku Bursztynowego w bieżącym obszarze Ostrowa Tumskiego.

W okresie średniowiecza kontrolą Wrocławiu, przekazywane z rąk do rąk przez Czechach (do 992, a następnie od 1038 do 1054), The Królestwo Polskie od (992 do 1038 i od 1054 do 1202), a po rozdrobnieniu United Polska, w ramach dynastii Piastów w Księstwa Śląskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń w mieście było podstawą diecezji biuro tłumaczeń Katowice wrocławskiej przez polskiego króla Bolesława I roku 1000. Później miasto przeszedł okres intensywnej działalności gospodarczej, która doprowadziła do jego ekspansji na wyspie Piaskowej, a później na lewym brzegu rzeki Odry. Podczas polskiej suwerenności miasta, zostało zajęte przez pierwsze wspólnoty Niemców (którzy później stają się grupą etniczną dominujący w późniejszych wiekach), Bohemians, Żydów i dolin. W 1163 Wrocław stał się stolicą Księstwa Śląskiego.

W 1241 roku miasto zostało zajęte przez Tatarów, zmusić Tatarów do odwrotu, Wrocław otrzymał na ogień. Większość populacji przeżył, a później miasto zostało odbudowane w obszarze centralnym placu. Choć pierwotnym miejscu posadowienia, Ostrów Tumski, stał się religijnym centrum miasta. Po inwazji tatarskiej miasta, ludność Niemiec zwyciężył na ludzi w Polsce.

W 1261 roku rada została założona w 1262 roku miasto przyjęło praw Magdeburga. Później miasto doznał intensywnego rozwoju i stał się ważnym ośrodkiem handlowym w Śląsku. W 1474 roku Wrocław stał się biuro tłumaczeń Katowice częścią Ligi Hanzeatyckiej. Kontrola nad miastem przez dynastii Piastów pozostał, ale prawo rady rządzić samodzielnie wzrosła. W 1335 roku, we Wrocławiu, wraz z prawie wszystkich miast na Śląsku, została włączona do Królestwa Czeskiego, następnie wzdłuż części Śląska w Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W latach 1342 i 1344, dwa pożary zniszczyły dużą część miasta.

Znaczenie przychodów handlowych i wywołał dwa powstania: pierwszy w 1382 roku, kiedy duchowieństwo ustanowił monopol na piwo, drugi w 1418 roku, kiedy doszło do buntu przeciwko nadużyciom rady miasta, a następnie zakończył się interwencją " Cesarz Albert II. W dniu 5 czerwca 1443, miasto zostało dotknięte przez trzęsienie ziemi, o sile szacowanej na około 6 stopni w skali Richtera z epicentrum w północnej części miasta.

Reformacja osiągnęła Breslau w 1518 roku, aw 1523 roku, John Hess nałożył protestancką obrzęd w mieście. Jednak od 1526 r Śląsk był rządzony przez dynastię katolickiej dynastii Habsburgów. The wojna trzydziestoletnia doprowadziła do końca złotego wieku dla miasta, gdy Wrocław był okupowany przez Sasów i Szwedów. To był także poważnie dotknięte plagą, tracąc 18000 40000 obywateli.

Cesarz Rudolf II promował kontrreformacji katolikiem zachęcanie rozkazy do osiedlania się w mieście. Od 1610 roku z franciszkanami, a następnie przez jezuitów, kapucynów i wreszcie Urszulanek w 1687 roku. Pod koniec wojny trzydziestoletniej, Wrocław pozostał jednym z niewielu miast na Śląsku będzie jeszcze protestancka. Po biuro tłumaczeń Katowice pokoju westfalskiego, miasto próbował odzyskać swój dobrobyt, ale odrost, jednak był bardzo powolny. W 1702 cesarza Leopolda I, założył Kolegium Jezuitów później Uniwersytet Wrocławski.

Podczas wojen w Śląsku, czyli wojna o sukcesję austriacką i wojny siedmioletniej, Wrocław został dotknięty w bardzo ograniczonym zakresie. Sprzedaż Śląsku od cesarzowej Marii Teresy w Austrii w 1763 roku i późniejsze aneksji Prus, doprowadzić do utraty wszystkich przywilejów przyznanych uprzednio do miasta. W nagrodę Fryderyk II mianował Wrocław królewskiego miasta, co czyni go trzecim rezydencją monarchy po Berlinie i Królewcu (obecnie Kaliningrad).ia.

 

Pełna nazwa:andrevsikorsky1982 Sikorski
Lokalizacja:Poland
Strona WWW:http://www.tlumaczeniakatowice.pl