Cách tìm nhóm, group chat Telegram trên điện thoại, máy tính nhanh, đơn giản

czwartek, 25 maj 23, 06:55

Tạo các nhóm trò chuyện trên Telegram rất dễ dàng, tuy nhiên, việc tìm kiếm và tham gia vào một nhóm trò chuyện cụ thể có thể trở lại không phải là một câu chuyện giả.

Tạo các nhóm trò chuyện trên Telegram rất dễ dàng, tuy nhiên, việc tìm kiếm và tham gia vào một nhóm trò chuyện cụ thể có thể trở lại không phải là một câu chuyện giả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn đơn giản và nhanh chóng để tìm nhóm trò chuyện Telegram trên điện thoại di động. Hãy tiếp tục theo dõi!

I. Phân loại nhóm chat trên Telegram

Cũng tương tự như các ứng dụng nhắn tin khác, các nhóm trò chuyện trên Telegram được phân loại theo mức độ riêng tư. Ba loại nhóm như sau:

  • Nhóm công khai: Đây là nhóm trò chuyện công khai, có thể chứa tới 100.000 thành viên. Vì tính chất công khai, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tìm và tham gia vào nhóm này.

  • Nhóm riêng tư: Được tạo bởi một cá nhân, nhóm này có số lượng thành viên tối đa là 100.000. Người dùng Telegram không thể tìm kiếm và tham gia trực tiếp vào nhóm này. Để tham gia, bạn cần được quản trị viên hoặc thành viên khác được mời vào nhóm.

  • Nhóm siêu riêng tư: Nhóm này cũng có sức chứa lên đến 100.000 thành viên. Tuy nhiên, khác với nhóm riêng, quản trị viên của nhóm siêu tư riêng có thể ghi hoặc xóa tin nhắn và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Để tham gia vào nhóm này, bạn cần được mời bởi người quản lý thành viên của nhóm.

II. Hướng dẫn cách tìm nhóm trên Telegram

https://phanmemmkt.vn/cach-tim-nhom-tren-telegram

Komentarze