Công Ty In Vải Gami chuyên In chuyển nhiệt ( in 3D, in vải cuộn, in bán thành phẩm,...)

In Pet chuyển nhiệt , In vải theo yêu cầu và thiết kế….

"#invai inchuyennhietinpetin3dinvaigiare"

Địa chỉ : 23A,đường Thới An 10,Phường Thới An,Quận 12,Tphcm

Hotline 0976.222.955

Gmail: invaigami@gmail.com

GG MAP https://www.google.com/maps?cid=4967252624950796086

Website https://invaigami.vn/ 

https://invaigami.vn/in-chuyen-nhiet

https://invaigami.vn/in-tren-vai

https://invaigami.vn/in-pet-chuyen-nhiet

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083583431529&mibextid=LQQJ4d

https://twitter.com/in_vaigami

https://www.tiktok.com/@invaigami

https://www.pinterest.com/invaigami/ 

https://www.instagram.com/invaigami/

https://www.youtube.com/channel/UCChulqvYvcTtQmiCDlbVLPQ
Komentarze