Xám Putin – Một Con Thú Dữ Trong Làng Gà Chọi Phía Nam

środa, 2 sierpień 23, 03:15

Xám Putin chiến kê nổi danh trong làng gà chọi

Xám Puntin thuộc loại gà đòn Việt Nam là một loại gà đặc biệt phổ biến trong nền văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Gà đòn là loại gà chuyên dùng để thi đấu và đấu với nhau, và hoạt động này đã tồn tại trong văn hóa Việt Nam từ rất lâu Đời.

Trong cuộc thi đấu với gà đòn, những con gà được nuôi và tập luyện đặc biệt để trở nên mạnh mẽ và dũng cảm. Cuộc đối đầu giữa hai con gà sẽ diễn ra đặc biệt, thường gọlà "bàn đá". Những cuộc chọn gà thường thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích thú vị này.
Xâm Putin

https://dagacampuchia.blog/
Komentarze