NLP i Psychologia Marketingu w Biznesie

CC0000 "> Jak skutecznie osiągać cele marketingowe i sprzedażowe
NLP i Psychologia Marketingu w biznesie
6-dniowe (2 x 3 dni) szkolenie autoryzowane przez
Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP
Warszawa, 21 — 23 oraz 28 — 30 września

Jeszcze do niedawna uważano, że aby dowolna prezentacja biznesowa (prezentacja werbalna, ulotka reklamowa, tekst na stronach www) odniosła sukces, musi ona wywołać w kliencie „potrzebę” posiadania danego produktu (lub skorzystania z usługi).

To nie jest prawda! Chodzi o zupełnie inny stan!

Badania naukowe prowadzone przez psychologów zajmujących się tym, w jaki sposób klient podejmuje decyzję jednoznacznie udowodniły, że chodzi nie o „potrzebę”, ale o ten specyficzny stan emocjonalny, który można określić słowami: „chcenie”, „pragnienie”, „pożądanie”.

Już bardzo dawno temu udowodniona także to, iż ludzie, decydując się na dokonanie zakupu, kierują się w 90% przypadków emocjami, a tylko w 10% logiką, ale dopiero 3 lata temu w innych badaniach psychologowie udowodnili, że 9 na 10 decyzji podejmujemy w sposób nieświadomy.

Sam jestem psychologiem i wykładowcą akademickim, od lat zajmuję się także pracą badawczą dotyczącą tego w jaki sposób funkcjonuje ludzki umysł i pamiętam jak wielkim szokiem była dla mnie lektura raportów z powyższych badań.

c0c0c0 1px solid; border-left: 1px solid; background-color: fefac7 ; width: 90%; border-top: 1px solid; border-right: c0c0c0 1px solid" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center">

Autorem szkolenia i głównym trenerem prowadzącym jest Piotr Łabuz. Psycholog, coach (ICF), certyfikowany trener NLP, trener i praktyk biznesu z 20 letnim stażem, członek Zarządu wielu spółek i branżowych stowarzyszeń. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP. Od ponad 10 lat dzieli się swoją wiedzą na temat skutecznego i etycznego wywierania wpływu, sprzedaży oraz marketingu w biznesie. W ciągu ostatnich kilku lat zaufało mu ponad 3 000 osób biorących udział w szkoleniach stacjonarnych i internetowych przez niego prowadzonych.

Powtórzmy: Twój klient zastanawiając się czy kupić produkt, który mu oferujesz kieruje się emocjami, a potem dopiero stara się w sposób racjonalny uzasadnić swój wybór.

Czy to znaczy, że wystarczy zastosować magiczne sztuczki sprzedażowe wpływające na emocje, aby skłonić klienta do zakupu? Nie!

To prawda, że aby wpływać na czyjeś zachowanie należy wpłynąć na emocje tej osoby. Problem w tym, że - z punktu widzenia biznesowego - to nie wszystko!

Można stosować różne sztuczki i chwyty, różne hipnotyczne wzorce językowe, aby przekonać klienta do zakupu. I czasami się to udaje. Ale tu nie chodzi o ot, aby "udawało się czasami".

Chodzi o to, aby Twój klient:

 • otrzymał to czego szuka, to czego potrzebuje,
 • był w pełni, świadomie i trwale usatysfakcjonowany Twoim produktem lub usługą,
 • był gotowy do zakupu „drugiej szklanki”
 • po pierwszym zakupie, kupił po raz drugi i trzeci,
 • polecał Twój biznes innym klientom,

I dzięki temu wszystkiemu abyś Ty zarabiał wielokrotnie więcej pieniędzy.

Proste? Cóż, MAM DLA CIEBIE ZŁĄ WIADOMOŚĆ – klienci nie zachowują się racjonalnie. Wystarczy sięgnąć do badań ekonomistów behawioralnych, aby bez cienia wątpliwości zgodzić się z powyższym wnioskiem.

c0c0c0 1px solid; border-left: 1px solid; background-color: fefac7 ; width: 90%; border-top: 1px solid; border-right: c0c0c0 1px solid" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center">

W trakcie szkolenia dowiesz się w jaki sposób stosować strategie wywodzące się z ekonomii behawioralnej tak, aby osiągać zamierzone cele biznesowe w sprzedaży i marketingu. Dowiesz się jak dzięki osiągnięciom ekonomii behawioralnej zarabiać jeszcze więcej.

Poniżej zamieszczamy pełny program szkolenia:

Moduł I – Twój umysł i umysł Twojego klienta
Wstępne informacje na temat warunków skutecznej komunikacji, oraz wywierania wpływu i perswazji. Historia NLP. Omówienie procesów zachodzące w umyśle leżących u podstaw skutecznej komunikacji oraz wywierania wpływu na siebie i innych.

 • część 1: Wstęp, czyli o czym będzie.
 • część 2: Czym jest NLP?
 • część 3: Wstęp do komunikacji, założenia operacyjne.
 • część 4: Jak działa umysł?
 • część 5: Zasada ograniczeń percepcyjnych i co z niej wynika dla skutecznej komunikacji.

Moduł II – Zaufanie to podstawa
Dlaczego dobry kontakt jest podstawą skutecznego porozumiewania się? W jaki sposób szybko i niezauważalnie budować dobry kontakt z drugą osobą lub grupą osób? Jak błyskawicznie wytworzyć atmosferę zaufania i w jaki sposób wykorzystać ją w procesie skutecznej komunikacji i wywierania wpływu?

 • część 6: Percepcyjne podstawy rapportu.
 • część 7: Model skutecznego budowania kontaktu: rapport.
 • część 8: Praktyczne aspekty rapportu.

990000 ; font-size: medium">Moduł III – Skuteczna komunikacja

1. 990000 ">Percepcja bramą do modelu świata klienta.
W jaki sposób tworzymy mapy świata obiektywnego? W jaki sposób kodujemy informacje o świecie i wiadomości do nas docierające? Jaki ma to wpływ na komunikację z innymi ludźmi? W jaki sposób wiedzę na ten temat wykorzystać w procesach skutecznej komunikacji i wywierania wpływu?

 • część 9: Zasada 7 +/-2 i jej praktyczne aspekty w komunikacji.

 • część 10: Jak odbieramy świat i co z tego wynika?

 • część 11: Podstawowe kategorie klientów.

 • część 12: Język klienta językiem skutecznej komunikacji i sprzedaży.

2.990000 "> Jak przemycić do umysłu klienta pożądane informacje?
Jak wywołać stany “transu decyzyjnego” u innych ludzi? Dlaczego komunikacja na wysokim poziomie ogólności może być receptą na sukces? Hipnotyczne wzorce językowe w perswazji i wywieraniu wpływu.

 • część 13: Wstęp do modelu sugestywnej komunikacji w praktyce biznesowej.

 • część 14: Presupozycje, jako nośnik ukrytych sugestii.

 • część 15: “Skoro to czytasz, to oznacza…”, czyli w jaki sposób stosować nie-zwykłe techniki generowania pożądanych zachowań (oraz korzyści dla) Twojego klienta.

3. 990000 ">Klucze do umysłu klienta
W jaki sposób zidentyfikować typy „osobowościowe” i tendencje do określonych zachowań innych ludzi na podstawie tego, w jaki sposób mówią (i co mówią)? Jak wykorzystać metapro-gramy w zasiewaniu idei i uruchamianiu pożądanych procesów w umyśle klienta (w konwencji win-win)?

 • część 16: Jak filtrujemy docierające do nas informacje?

 • część 17: Podstawowe rodzaje metaprogramów.

 • część 18: Metaprogramy vs style poznawcze.

 • część 19: Jak wykorzystać metaprogramy w skutecznej komunikacji, czyli jak zmotywować klienta, aby wykonał najbardziej pożądaną akcję.

 • część 20: Dlaczego skuteczna komunikacja wykorzystująca metaprogramy jest nieskuteczna w manipulacji.

4. 990000 ">Słowa w komunikacji perswazyjnej

 • część 21: Słowa sabotujące vs słowa wspomagające.

 • część 22: Dobre uzasadnienie to podstawa.

5. 990000 ">System wartości Twojego klienta źródłem Twoich sukcesów
W jaki sposób wiedza o wartościach innych ludzi staje się kluczem do nawiązania niezwykle sil-nego kontaktu i podstawą skutecznej perswazji? W jaki sposób odkryć wartości istotne dla drugiej osoby i jak to wykorzystać w wywieraniu wpływu

 • część 23: Teoria chaosu w skutecznej perswazji.

 • część 24: Motyl i piramida — kluczowe czynniki w przekonywaniu klienta.

 • część 25: Dobre pytanie gwarancją sukcesu.

990000 ">Moduł IV – Kluczowe elementy komunikacji niewerbalnej
990000 " />
W jaki sposób kierować zachowaniami i myślami innych ludzi przy pomocy gestów i „mowy ciała”? Dlaczego wiedza na temat tradycyjnej „mowy ciała” dostępna w popularnych książkach jest mało przydatna i często sabotująca działania osób wykorzystujących tą wiedzę? W jaki spo-sób przy pomocy kilku „niewinnych” gestów sprawić, aby klient myślał o Twojej konkurencji z niechęcią?

 • część 26: Mózgowe (i percepcyjne) fundamenty skuteczności świadomej oraz nieświadomej komunikacji niewerbalnej.

 • część 27: Zarządzanie przestrzenią w pracy z klientem.

 • część 28: Oczy klienta zwierciadłem jego myśli.

990000 ">Moduł V – Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta FF0000 ; font-size: small"> (nowość!)

 • część 29: Psychologia zastrzeżeń

 • część 30: Outframing — uprzedzanie zastrzeżeń

 • część 31: Reframe — przeramowanie zastrzeżeń

 • część 32: Elementy przedefiniowania w utylizacji zastrzeżeń

800000 "> Moduł VI — Strategie sukcesu w biznesie
800000 " />
Dlaczego ludzie nie osiągają zaplanowanych celów? Dlaczego tylko nieliczni osiągają szybciej i więcej niż sobie zaplanowali? W jaki sposób zaplanować cele tak, aby zaprogramować umysł na ich realizację? 10 zasad skutecznego planowania i programowania umysłu ukierunkowanego na realizację celów.

 • część 33: Strategia Disneya

 • część 34: strategia Nilu

 • część 35: strategia 3 poziomów MJ

800000 ">Moduł VII — Jak osiągać zaplanowane cele? FF0000 ; font-size: small"> (nowość!)

 • część 34: dlaczego tylko nieliczni prawie zawsze osiągają zaplanowane cele?

 • część 35: strategia przeprogramowania podpisu neuro

 • część 36: strategia Kaizen

 • część 37: poprawność operacyjna celów

 • część 38: strategia Kurta Voneguta

800000 ">Moduł VII – Tworzenie skutecznego przekazu marketingowego (oferty handlowe, teksty na stronach www, itd.) FF0000 ; font-size: small"> (nowość!)
800000 " /> 
1. Strategia s4s, czyli jak zwielokrotnić sprzedaż

 • część 39: pierwsza szklanka vs druga szklana

 • część 40: kiedy sprzedaż jest sabotowaniem biznesu?

 • część 41: model perswazyjny Arystotelesa

 • część 42: struktura MJ

 • część 43: praktyczne aspekty strategii s4s

2. Komplementarna struktura tekstu marketingowego — część I
(warstwa treściowa)

 • część 44: Struktura pentagonu fundamentem pożądanego działania ze strony klienta

 • część 45: Piramida decyzyjna warstwy treściowej tekstu marketingowego

3. Komplementarna struktura tekstu marketingowego — część II (warstwa emocjonalna).

 • część 46: od hasła reklamowego do złożonego tekstu (oraz komunikatu) mar-ketingowego i sprzedażowego

 • część 47: elementy poprawnej struktury tekstu marketingowego w warstwie emocjonalnej

990000 ;"> Moduł IX – Techniki wpływu społecznego

 • część 48: podstawowe techniki wpływu społecznego

 • część 49: odporność na wpływu

990000 ;"> Moduł X – Podstawowe elementy ekonomii behawiorlanej FF0000 ; font-size: small">(nowość!)

 • część 50: dlaczego klienci zachowują się w sposób irracjonalny i jak to wykorzystać

990000 ;"> Moduł XI – Marketing zintegrowany FF0000 ; font-size: small">(nowość!)

 • 000000 ;"> część 51: najnowsze techniki i strategie marketingu zintegrowanego

000000 ;">  

Ale MAM TEŻ DLA CIEBIE DOBRĄ WIADOMOŚĆ – to jak działa umysł Twojego klienta sprawia, iż dysponując wiedzą na ten temat będziesz w stanie osiągać pożądane cele biznesowe!

Oprócz tego, że jestem psychologiem, jestem praktykiem w marketingu i sprzedaży, a także zarządzania biznesem - od ponad 20 lat, codziennie pracuję z klientami, sprzedając im nasze usługi, ucząc ich jak sprzedawać, jak tworzyć trwałe relacje z ich klientami, jak zarabiać jeszcze więcej i osiągać zamierzone cele.

A propos celów - czy wiesz, że:

 • tylko 3 osoby na 100 potrafi osiągać zamierzone cele – to fakt potwierdzony naukowo
 • tylko 3 osoby na 100 prawie zawsze osiąga to, co planuje – to fakt potwierdzony naukowo
 • tylko 3 osoby na 100 osiągają zaplanowany sukces finansowy - to fakt potwierdzony naukowo
 • prawie każdy może dołączyć do tego grona wybrańców.

Dlaczego prawie każdy, a nie każdy? Prawda jest taka, że nie każdy ma w sobie tyle odwagi, aby dokonać radykalnej zmiany w swoim życiu, bo niektórzy z nas maja w sobie tak duży lek przed zmianą, iż nie są w stanie skorzystać nawet z takich szans, które mają wprost przed oczami.

Kiedy klient pyta mnie czy jestem w stanie mu pomóc odpowiadam zawsze: „A czy Mój Drogi Kliencie jesteś gotowy na zmiany?” Jeśli tak, to czas na konkrety.

Zapraszam Cię na szkolenie „NLP i Psychologia Marketingu w biznesie – 2010 Premium”.

To nowa wersja szkolenia, które - tylko w ciągu ostatniego roku - ukończyło ponad 200 osób. Wersja, w której m.in. po raz pierwszy znajdzie się moduł dotyczący tego jak w marketingu i sprzedaży wykorzystywać ekonomie behawioralną, a także specjalny bonusowy moduł dotyczący inteligencji finansowej.

W trakcie szkolenia:

 • po pierwsze i najważniejsze: nauczymy Cię niezwykłej struktury skutecznej oferty i prezentacji handlowej opartej na budowaniu wzajemnego zaufania i szacunku dla potrzeb drugiej strony (bo generowanie pożądanych relacji z klientem to proces, a nie pojedynczy "strzał"). Dowiesz się jak komunikować się z klientem tak, aby maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

a poza tym:

 • poznasz podstawowe mechanizmy funkcjonowania umysłu, dzięki czemu zrozumiesz, w jaki sposób skutecznie komunikować się i wpływać na innych,

 • będziesz się uczył lub uczyła jak unikać typowych i bardzo częstych błędów popełnianych w komunikacji z klientem,

 • dowiesz się w jaki sposób oddziaływać na zachowania klienta nie tylko w sposób dla niego niezauważalny, ale także ekologiczny i etyczny,

 • poznasz techniki i strategie ukrytej perswazji, dzięki którym będziesz potrafił lub potrafiła wpływać na zachowania innych,

 • nauczysz się wykorzystywać implikacyjny język "cech i korzyści" w celu przyciągnięcia i utrzymania uwagi klienta,

 • dowiesz się, w jaki sposób nawet najlepsi eksperci perswazji, sabotują czasami swoje działania (pokażemy Ci jak tego nie robić),

 • poznasz strukturę perswazji, niezwykle silnie działającą na motywację klienta,

 • poznasz techniki wywoływania w kliencie zaufania i gotowości do współpracy,

 • nauczysz się stosowania technik warunkowania klienta na Twój produkt/usługę,

 • odkryjesz jak skuteczne mogą być metody wpływania na własne stany emocjonalne,

 • poznasz moc ukrytych poleceń i sugestii,

 • dowiesz się jakie są podstawowe techniki i strategie negocjacji oraz wpływu społecznego,

 • dowiesz się w jaki sposób, wykorzystując powyższe budować z klientem i trwałe relacje typu "win-win" oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

c0c0c0 1px solid; border-left: 1px solid; background-color: fefac7 ; width: 90%; border-top: 1px solid; border-right: c0c0c0 1px solid" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center">

““Fantastyczne szkolenie! Szeroko otwiera oczy, daje mnóstwo wskazówek praktycznych i to dotyczących naszych polskich realiów. Polecam!”

Justyna Jan­nasz
Oxford University Press
justynaj(at)oxford.pl

“Dziękuję za szkolenie! z jednej strony dowiedziałem się wielu bardzo konkretnych rzeczy, z drugiej strony pozostał pewien niedosyt — chciałoby się zostać dłużej i spijać tę wiedzę, którą przekazywałeś, Piotrze to hipnotyzuje, wciąga i fascynuje; bywałem na różnych szkoleniach i uważam, że to zostało prze-prowadzone w pełni profesjonalnie!”

Jacek Szabłowski
veritas777(at)o2.pl

Szkolenie w wersji „NLP w Biznesie Plus 2010” uzupełniliśmy o najnowszą wiedzę dotyczącą:

 • systemów motywacyjnych klienta wpływających na jego decyzje
 • wrażliwości klienta na cenę i tego w jaki sposób, to wykorzystać
 • odporności klienta na komunikaty marketingowe i sprzedażowe\
 • skutecznych struktur ofert handlowych

Jako bonus specjalny otrzymasz dostęp do platformy e-learningowej ze szkoleniem „NLP w Biznesie” (wartość tego szkolenia to 670 PLN).

Kiedy, gdzie, wysokość inwestycji…
Szkolenie składa się odbędzie się już we wrześniu w Warszawie w formie dwóch 3-dniowych sesji szkoleniowych w terminach:

 • I sesja: 21 — 23 września 2010 (3 dni)
 • II sesja: 28 — 20 września 2010 (3 dni)

Wysokość inwestycji:

 • Dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do dnia 1 września: 1 670 PLN
  (oszczędzasz 800 PLN).
 • Dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych po 1 września: 2 470 PLN

Uwaga: szkolenia mają charakter warsztatowy, co oznacza, że będziemy bardzo dużo ćwiczyć. Dlatego ilość miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona do 20.

Bezwarunkowa gwarancja satysfakcji
Być może jeszcze się wahasz. Dlatego jak każda profesjonalna firma zajmująca się szkoleniami oferujemy bezwarunkową gwarancję satysfakcji:

c0c0c0 1px solid; border-left: 1px solid; background-color: fefac7 ; width: 90%; border-top: 1px solid; border-right: c0c0c0 1px solid" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center">


BEZWARUNKOWA GWARANCJA SATYSFAKCJI

Sprawdź, przez pełnych 30 dni po szkoleniu, jak działają poznane w trakcie szkolenia techniki i strategie.

Jeśli w tym czasie nie uzyskasz pewności, że dzięki nim osiągniesz zaplanowanych efektów szkolenia, zwróć się do nas – a my zwracamy pieniądze. Pełną kwotę.


Pomyśl tylko przez chwilę: możesz dalej stosować już znane metody, techniki i strategie oraz czasami zastanawiać się na ile byłbyś lub byłabyś skuteczniejsza, po szkoleniu “NLP i Psychologia Marketingu” w sprzedaży, albo wziąć udział w tym szkoleniu i w sposób bezpieczny i pozbawiony ryzyka (masz naszą gwarancję satysfakcji) zwiększyć efekty osiągane w marketingu i sprzedaży!

Wypełniając formularz zgłoszenia JUŻ TERAZ oszczędzasz 800 PLN oraz zapewniasz sobie miejsce na szkoleniu, na którym jest ograniczona liczba miejsc!!!

 

Zapisy wstrzymane

© 2007-2018 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle