Jakub Kocjan Profil osobisty


 

Jakub Kocjan

Jakub Kocjan 

Jakub Kocjan posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie transakcji kapitałowych, zarządzania aktywami oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze start-up i restrukturyzacyjnym. Obecnie Jakub Kocjan kieruje projektem ATF Consulting oraz przeprowadza wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI S.A. Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities S.A. w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się przeprowadzaniem transakcji IPO, SPO, transakcjami z funduszami Private Equity i Venture Capital po stronie sprzedającego i kupującego, pozyskiwaniem finansowania typu Mezzanine oraz projektami M&A i o charakterze restrukturyzacyjnym. Wcześniej pracował on w Domu Maklerskim Penetrator S.A. w Asset Management gdzie zarządzał strategia aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także analizował spółki wprowadzane na rynek w ofertach pierwotnych i realizował zlecenia dla strategii akcyjnych oraz opartych o instrumenty pochodne. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przy ocenie projektów inwestycyjnych. Posiada on również doświadczenie wyniesione z prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji szerokiego spektrum projektów w ramach wykonywanych zleceń. Jakub Kocjan ukończył ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z alokacji aktywów oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego. ATF Consulting Project Świadczymy usługi doradcze z zakresu corporate finance i asset management. Doradzamy naszym Klientom w zakresie aspektów finansowych, strategicznych oraz wizerunkowych. Uczestniczymy zarówno w projektach start-up, jak i podczas transakcji kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych. Filozofia działania ATF Consulting jest platformą otwartą skupiającą profesjonalistów wykonujących wolne zawody. Działamy dwutorowo, dostarczając naszym Klientom kompleksowych usług doradczych opartych na indywidualnej analizie potrzeb, jak również wspieramy ich w zakresie pogłębiania wiedzy, aby skutecznie mogli identyfikować stojące przed nimi możliwości rynkowe. Jesteśmy projektem o ścisłej specjalizacji. Skupiając profesjonalistów z dziedziny finansów, działamy wyłącznie na obszarach, w których posiadamy wieloletnie doświadczenie wyniesione z realizacji projektów w realnym otoczeniu gospodarczym, zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym. Nasza specjalność to corporate finance i asset management. Zasada ta jest ściśle przestrzegana w celu zagwarantowania Państwu najwyższego poziomu jakości oraz w celu zapewnienia wyniesionego z praktyki spojrzenia na prezentowane przez nas treści i opinie. Cechy wyróżniające Doświadczenie wyniesione z realnego obrotu gospodarczego - dzięki posiadaniu realnego doświadczenia w oferowanych przez nas obszarach współpracy prezentujemy praktyczne i sprawdzone podczas realizacji wielu projektów podejścia do rozpatrywanych zagadnień. Ścisła specjalizacja - poprzez skupianie się na obszarach, w których posiadamy największe doświadczenie gwarantujemy, że nasza oferta ce**e się najwyższym poziomem jakości, a Państwo otrzymują usługę, która została sprawdzona w realnym otoczeniu gospodarczym. Otwarta struktura projektu - dzięki wykorzystywaniu przy realizacji naszych projektów wiedzy i doświadczenia zewnętrznych specjalistów jesteśmy w stanie lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów i zapewnić im wsparcie specjalistów również z dziedzin, które nie najeżą do naszej ścisłej specjalizacji. (...) atfconsulting.eu

 

Pełna nazwa:Jakub Kocjan
Telefon:0 608 02 93 90
Lokalizacja:Kraków, Polska