Skuteczna windykacja należności

Jarosław Ciesielski

Jak odzyskać należności od dłużników, dzięki doskonałej sztuce
negocjacji i postępowań windykacyjnych...

 

Cel szkolenia:Gwarancja satysfakcji

 • samodzielne, profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą negocjacji windykacyjnych
 • oszczędność w związku z brakiem konieczności korzystania z usług windykacyjnych
 • utrzymanie poprawnych relacji z kontrahentem

Profil uczestnika:

 • właściciele różnej wielkości firm z różnych branż
 • pracownicy, zajmujący się odzyskiwaniem należności finansowych (np. pracownicy działów windykacyjnych)
 • osoby prywatne, którym ktoś jest winny pieniądze (kolega, sąsiad, krewni) i ma z tego tytułu problemy z ich odzyskaniem
 • osoby, które chcą lub są zmuszone przez sytuację do podejmowania samodzielnych działań windykacyjnych
 • wszyscy Ci, których sprawy egzekucyjne zostały przekazane do komornika i przedłużają się w nieskończoność

Po szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie umiejętności pozwalające na szybkie i łatwe rozpoznanie typu dłużnika, ocenę jego aktualnej sytuacji oraz określenie motywów działania
 • będzie potrafił rozpoznać wszelkie podejrzane zachowania dłużnika
 • będzie wiedział jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem
 • będzie potrafił prowadzić rozmowy z zastosowaniem reguł negocjacji windykacyjnych, nauczy się prowadzić skuteczne rozmowy telefoniczne z dłużnikiem
 • będzie potrafił radzić sobie z wszelkimi trudnymi postawami dłużników
 • zdobędzie wiedzę na temat wykorzystania techniki NLP dla podniesienia skuteczności swoich działań przy odzyskiwaniu długu

Korzyści organizacji:

Odzyskanie należności od dłużników, uniknięcie problemów z płynnością finansową.


Trener, szkoleniowiec

Jarosław Ciesielski- wieloletni specjalista w zakresie odzyskiwania należności finansowych. Teoretyk i praktyk. Jako windykator pracował między innymi w banku PKO BP, dla jednej z Kancelarii Prawnych w Lesznie i dla ogólnokrajowych firm finansowych. Obecnie doradza przedsiębiorcom, jak skutecznie radzić sobie z nie płacącymi kontrahentami (na drodze prawnej), wskazując często przy tym metody zabezpieczania umów kontraktacyjnych jeszcze przed ich podpisaniem.


Certyfikaty i zaświadczenia

Kurs umożliwia zdobycie zaświadczenia w formie papierowej. Aby mieć możliwość otrzymania zaświadczenia należy w pełni przejść kurs oraz z pozytywnym wynikiem zaliczyć test końcowy weryfikujący zdobytą ze szkolenia wiedzę.


Szkolenie w liczbach

 • Czas trwania: ok. 3h
 • Ilość slajdów: ok.100
 • Ilość quizów: 10
 • Czas dostępu: 60 dni

Dodatkowe opcje i możliwości szkolenia

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych opcji w szkoleniu, z których duża część ma swoje szczególne zastosowanie w przypadku korzystania z kursu przez większą ilość pracowników Państwa firmy:

 • możliwość organizacji dodatkowych spotkań stacjonarnych w uzgodnionej formule (blended learning)
 • możliwość organizacji dodatkowych audio/wideowarsztatów z trenerem do szkolenia w uzgodnionej formule
 • możliwość włączenia forum i konsultacji z trenerem dla uczestników
 • możliwość adaptacji szkolenia na potrzeby firmy

W przypadku wszelkich pytań lub chęci skorzystania z dodatkowym opcji i możliwości zapraszamy do kontaktu.


Wymagania techniczne

 • Komputer z dostępem do internetu
 • Dowolna przeglądarka internetowa (np. Firefox)
 • Karta dźwiękowa oraz głośniki
 • Wtyczka Macromedia Flash 6.0.79 lub wyższa (pobierz)

Gwarancja satysfakcji

Gwarancja satysfakcji

Jeżeli po 30 dniach od daty zamówienia kursu online stwierdzisz, że z jakichkolwiek przyczyn nie był to odpowiedni zakup, zwrócimy Ci pieniądze.


Plan kursu "Skuteczna windykacja należności" wraz z poruszanymi zagadnieniami

 • Moduł I - Motywy dłużników i ich podział na kategorie
  Cel: poznanie motywów działania dłużników oraz kategorii dłużników, a tym samym lepsze przygotowanie się do procesu windykacji
 • Moduł II - Podejrzane zachowania dłużnika
  Cel: nauczenie się rozpoznania podejrzanych zachowań dłużnika, nabycie umiejętności dotarcia do dłużnika, zdolności do reagowania na wymówki, coraz mniejsze wpłaty itd.
 • Moduł III - Przygotowania do rozmów
  Cel: poznanie sposobów na dobór informacji o dłużniku tak aby były one atutem podczas rozmowy, wybór odpowiednich dokumentów, określenie celów rozmowy, podnoszenie priorytetu swojego długu oraz najodpowiedniejszy czas na prowadzenie rozmów z dłużnikiem.
 • Moduł IV - Podejmij negocjacje
  Cel: nabycie umiejętności unikania błędów, które z reguły są popełniane podczas trwających negocjacji,racjonalnego postępowania w czasie toczących się negocjacji oraz sposobów na profesjonalne wprowadzanie sankcji.
 • Moduł V - Reguły negocjacji windykacyjnych
  Cel: nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów dawanych przez dłużnika w trakcie współpracy, sposobów diagnozowania kontrahenta, dowiedzenie się jak powinien wyglądać pierwszy kontakt z dłużnikiem, nabycie umiejętności stawiania określonych żądań dłużnikowi w celu odzyskania długu.
 • Moduł VI - Trudne postawy dłużników
  Cel: nauczenie się skutecznego przeprowadzania rozmowy z dłużnikami, prezentującymi różne postawy, poznanie sposobów postępowania z różnymi rodzajami dłużników.
 • Moduł VII - Uznanie długu
  Cel: nauczenie się prawidłowego wykorzystania dokumentów oraz wyboru odpowiedniej formy uznania długu.
 • Moduł VIII - Techniki NLP w negocjacjach
  Cel: poznanie zasad dotyczących technik NLP i ich stosowania w rozmowie z dłużnikiem tak aby była ona skuteczna.
 • Moduł IX - Telefoniczna rozmowa z dłużnikiem
  Cel: nauczenie się odpowiedniego planowania elementów strategii windykacyjnej, skutecznego przeprowadzania rozmów telefonicznych, unikania niektórych błędów w trakcie rozmowy z dłużnikiem oraz wywierania wpływu na dłużnika, nie uciekając się do manipulacji.

Pamiętaj, że zamawiając kurs nie podejmujesz żadnego ryzyka. Dajemy Ci 30 dni na jego przetestowanie i sprawdzenie jego możliwości.


Zapisy wstrzymane

Szkolenie odbywa się na platformie szkoleń e-learningowych Prestin.pl.
Wkrótce po opłaceniu zamówienia, skontaktujemy się z Tobą, w celu umożliwienia włączenia Twojego udziału w kursie.
Zobacz również inne szkolenia Prestin.pl: