vad

Vademecum przedsiębiorcy

Poznaj otoczenie Twojego biznesu.

 • Jest to motto poradnika, który oddajemy w Twoje ręce.
 • Znajomość otoczenia biznesu to szansa na stały i dynamiczny rozwój, ponieważ wiesz jak i gdzie należy się poruszać, aby cele, które sobie stawiasz realizować w maksymalny sposób.
 • Nie znajomość otoczenia biznesu to zagrożenie, które może nawet przyczynić się do Twojego upadku. Musisz być zorientowany w tym, jakie instytucje i kiedy co od Ciebie potrzebują.
 • Ten poradnik ma na celu wskazać Ci jakie obowiązki i kiedy musisz realizować względem instytucji publicznych oraz jakich korzyści możesz oczekiwać w kontaktach z prywatnym sektorem okołobiznesowym.

O poradniku

„Vademecum Przedsiębiorcy” powstało głownie z myślą o początkujących przedsiębiorcach. Poradnik ma pokazać istotne elementy, o których w działalności biznesowej nie wolno zapomnieć, wszystko to z myślą o poprawnym prowadzeniu własnego biznesu.

Sądzę, że poradnik pomoże także prowadzącym działalność gospodarczą poszerzyć własną wiedzę w obrębie biznesu. Dla każdego przedsiębiorcy może być ważnym elementem przypominania o istotnych czynnikach, bez których biznes nie może funkcjonować. Warto go mieć pod ręką.

„Vademecum Przedsiębiorcy” jest poradnikiem, który ma ułatwić prowadzącemu działalność gospodarczą w poruszaniu się w arkanach sztuki poprawnego prowadzenia biznesu.

Zaprezentowane zagadnienia zostały ujęte w ramy podziału miedzy istotnymi elementami prowadzenia działalności aż po czynniki wspomagające działania. Zostały tu także pokazane rozwiązania sytuacji, z którymi można się spotkać prowadząc biznes.

za darmo

Na jakie pytania znajdziesz odpowiedź dzięki lekturze poradnika w następującym zakresie:

Urząd Skarbowy

 • Jakie są Twoje obowiązki względem Urzędu Skarbowego?
 • Jaką formę opodatkowania wybrać?
 • Kiedy musisz stać się podatnikiem podatku VAT?

ZUS

 • Jakie obowiązują Cię terminy rozliczeń z ZUS?
 • Jakie składki ZUS musisz płacić prowadząc działalność gospodarczą?

Powiatowy Urząd Pracy

 • Z jakich programów pomocowych możesz skorzystać?
 • Jakie musisz spełniać warunki, aby z nich skorzystać?

Urząd Marszałkowski

 • Jaką sprawozdawczość zobowiązany jesteś dostarczać do Urzędu Marszałkowskiego związaną z ochroną środowiska?
 • Kto i w jakich terminach uiszcza opłatę środowiskową i produktową?

Główny Urząd Statystyczny

 • W jakim zakresie musisz współpracować z GUS i kiedy?

Urząd Gminy

 • Kto i kiedy obowiązany jest do składania deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu?
 • Jakie są opłaty z tym związane?

PFRON

 • Kiedy jesteś zobowiązany do dokonywania wpłaty na PFRON?
 • Jak skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Państwowa Inspekcja Pracy

 • Kiedy i jakie są Twoje obowiązki względem PIP?

Sanepid

 • Jakie są Twoje obowiązki względem Sanepidu?

Komercyjne jednostki biznesowe

 • Czym jest kredyt, a czym leasing?
 • Jak korzystać z faktoringu?
 • Jak postępować z dłużnikami?
 • Z jakich funduszu unijnych można korzystać i w jakim zakresie?
 • Jak pozyskać środki z funduszy kapitałowych?
 • Jak możemy skorzystać z funduszu poręczeń kredytowych?
 • Czym jest partnerstwo publiczno-prawne?
 • Jakiego rodzaju mamy ubezpieczenia w biznesie?
 • Jak i kiedy się ubezpieczać?
 • Pracownik w firmie
 • O czym nie możesz zapomnieć zatrudniając pracownika?
 • Schemat czynności i dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika?
 • Jak w zgodzie z prawem zwolnić pracownika?

WSTĘP

I. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

1. Urząd Skarbowy

2. Rozliczenie ZUS

3. Powiatowy Urząd Pracy

4. Urząd Marszałkowski

5. Główny Urząd Statystyczny

6. Urząd Gminy

7. PFRON

8. Państwowa Inspekcja Pracy

9. SANEPID - obowiązki pracodawcy

II. OTOCZENIE DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH

1. Bank

2. Leasing

3. Faktoring

4. Windykacja

5. Fundusze Unijne

6. Fundusze kapitałowe

7. Fundusze Poręczeń Finansowych

8. Partnerstwo Publiczno - Prywatne

III. UBEZPIECZENIA W BIZNESIE

1. Ubezpieczenie mienia

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

3. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

4. Ubezpieczenie business interruption

5. Ubezpieczenie właściciela firmy

IV. PRACOWNIK W FIRMIE

1. Rekrutacja pracowników

2. Zatrudnienie pracownika

3. System wynagrodzeń

4. Ocena kompetencji

5. Wypowiedzenie umowy

6. Podstawowe akty prawne

O AUTORZE


za darmo
Zapisy wstrzymane

© 2007-2019 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle