Jak napędzać się do działania?

Dowiedz się, jak samodzielnie


  • napędzać się do działania
  • tworzyć procedury powtarzalnych działań
  • oceniać zakres własnych działań

Po przeczytaniu e-booka wykonaj zadania, aby utrwalić sobie zagadnienia w nim zawarte.