Metody rozwiązywania konfliktów

Agata Motyl

Poznaj skuteczne sposoby na rozwiązywania konfliktów
w biznesie i w pracy

 

Cel szkolenia:Gwarancja satysfakcji

 • nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały
 • zdobycie umiejętności utrzymywania lepszych relacji z ludźmi z otoczenia - głównie zawodowego, współpracowników biznesowych
 • zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi
 • łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi


Profil uczestnika:

 • właściciele małych i średnich firm
 • menadżerowie wszystkich szczebli
 • kierownicy zespołów
 • osoby, których praca wymaga częstych kontaktów z ludźmi (m.in. sprzedawcy, akwizytorzy, pracownicy obsługi klienta lub działu HR)
 • osoby pracujące na co dzień w zespołach


Po szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie umiejętności dostrzegania pierwszych oznak rodzącego się konfliktu
 • będzie potrafił określać potencjalne konfliktowe sytuacje
 • nauczy się rozróżniać konflikty
 • dowie się, które z nich preferuje
 • dowie się jak rozwija się konflikt
 • pozna zasady i metody, które będzie mógł zastosować do rozwiązania konfliktu
 • dowie się więcej na temat arbitrażu i prowadzenia mediacji
 • pozna podstawy prawidłowego prowadzenia negocjacji
 • dowie się jak wykształcić w sobie cechy, pożądane u osób rozwiązujących konflikt


Korzyści organizacji:

Utrzymanie dobrych relacji w firmie, zwiększenie efektywności pracowników poprzez unikanie sytuacji konfliktowych, dbanie o wizerunek firmy jako przyjaznego pracodawcy.


Trener, szkoleniowiec

Agata Motyl- specjalistka z zakresu rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji oraz różnic kulturowych, której wiedza kształtowała się w połączeniu teorii na studiach doktorskich, z praktycznym jej wykorzystaniem w ramach swojej codziennej pracy zawodowej.


Certyfikaty i zaświadczenia

Kurs umożliwia zdobycie zaświadczenia w formie papierowej. Aby mieć możliwość otrzymania zaświadczenia należy w pełni przejść kurs oraz z pozytywnym wynikiem zaliczyć test końcowy weryfikujący zdobytą ze szkolenia wiedzę.


Szkolenie w liczbach

 • Czas trwania: ok. 2,5h
 • Ilość slajdów: ok.150
 • Ilość quizów: 8
 • Ilość Case Study: 3
 • Czas dostępu: 60 dni


Dodatkowe opcje i możliwości szkolenia

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych opcji w szkoleniu, z których duża część ma swoje szczególne zastosowanie w przypadku korzystania z kursu przez większą ilość pracowników Państwa firmy:

 • możliwość organizacji dodatkowych spotkań stacjonarnych w uzgodnionej formule (blended learning)
 • możliwość organizacji dodatkowych audio/wideowarsztatów z trenerem do szkolenia w uzgodnionej formule
 • możliwość włączenia forum i konsultacji z trenerem dla uczestników
 • możliwość adaptacji szkolenia na potrzeby firmy


Wymagania techniczne

 • Komputer z dostępem do internetu
 • Dowolna przeglądarka internetowa (np. Firefox)
 • Karta dźwiękowa oraz głośniki
 • Wtyczka Macromedia Flash 6.0.79 lub wyższa (pobierz)

Gwarancja satysfakcji

Gwarancja satysfakcji

Jeżeli po 30 dniach od daty zamówienia kursu online stwierdzisz, że z jakichkolwiek przyczyn nie był to odpowiedni zakup, zwrócimy Ci pieniądze.


Plan kursu "Metody rozwiązywania konfliktów" wraz z poruszanymi zagadnieniami

 • Moduł I - Konflikt
  Cel: nabycie umiejętności lepszego dostrzegania symptomów rodzącego się konfliktu, oraz określania potencjalnie rodzących się sytuacji konfliktowych
 • Moduł II - Rodzaje konfliktów
  Cel: zdobycie umiejętności rozróżniania konfliktów negocjowalnych i nienegocjowalnych, zimnych i gorących, a także poznanie, które z tych konfliktów są charakterystyczne dla poszczególnych grup ludzi
 • Moduł III - Fazy konfliktu
  Cel: poznanie jak rozwija się konflikt, jakie są jego fazy oraz tej fazy, w której najlepiej interweniować
 • Moduł IV - Ogólne zasady rozwiązywania konfliktów
  Cel: poszerzenie wiedzy o metodach rozwiązywania konfliktów, poznanych w poprzednim module, poznanie czym się od siebie różnią, jakie mają zalety i wady, kiedy warto je stosować
 • Moduł V - Case Study
  Cel: nauczenie się rozwiązywania sytuacji konfliktowej poprzez wcielenie się w role menadżera w firmie
 • Moduł VI - Metody rozwiązywania konfliktu
  Cel: poszerzenie wiedzy o metodach rozwiązywania konfliktów, poznanych w poprzednim module, poznanie czym się od siebie różnią, jakie mają zalety i wady, kiedy warto je stosować
 • Moduł VII - Arbitraż
  Cel: zdobycie wiedzy na temat, kto może być arbitrem, w jakich sytuacjach arbitraż jest wskazany i jakie są jego ogólne zasady przeprowadzenia
 • Moduł VIII - Mediacja i facylitacja + Case Study
  Cel: poznanie rodzajów mediacji, kto może być mediatorem, w jakich sytuacjach mediacja jest stosowana oraz jakie są ogólne zasady przeprowadzania mediacji
 • Moduł IX - Negocjacje + Case Study
  Cel: dowiedzenie się jakie są rodzaje negocjacji, kto może być negocjatorem, w jakich sytuacjach należy negocjować oraz co jest najważniejsze w negocjacjach
 • Moduł X - Dekalog
  Cel: poznanie, jakie cechy są pożądane u osób rozwiązujących konflikty oraz poznanie "dekalogu" osoby rozwiązującej konflikty
 • Egzamin końcowy
  Cel: sprawdzenie zdobytej wiedzy, poprzez rozwiązanie kilku sytuacji związanych z powstawaniem konfliktów

Pamiętaj, że zamawiając kurs nie podejmujesz żadnego ryzyka. Dajemy Ci 30 dni na jego przetestowanie i sprawdzenie jego możliwości.


Zapisy wstrzymane

Szkolenie odbywa się na platformie szkoleń e-learningowych Prestin.pl.
Wkrótce po opłaceniu zamówienia, skontaktujemy się z Tobą, w celu umożliwienia włączenia Twojego udziału w kursie.
Zobacz również inne szkolenia Prestin.pl: