Rekrutacja i selekcja pracowników

Jak od podstaw przeprowadzić proces rekrutacji, aby z sukcesem
zatrudnić odpowiednich pracowników...

 

Cel szkolenia:Gwarancja satysfakcji

 • zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji pozwalających na sukcesywne
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu
 • określenia zapotrzebowania, aż po zatrudnienie i wdrożenie kandydata na
 • stanowisko pracy


Profil uczestnika:

 • pracownicy działu personalnego
 • menadżerowie odpowiedzialni m.in. za rekrutację
 • wszyscy Ci, którzy stoją lub staną wkrótce przed koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • obecni lub przyszli właściciele małych i średnich firm


Po szkoleniu uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę, która pozwoli rozpocząć proces rekrutacji, jego przygotowanie i dalsze prowadzenie
 • pozna metody i etapy procesu rekrutacji
 • zdobędzie umiejętność prawidłowego poszukiwania odpowiednich kandydatów
 • będzie potrafił poprawnie analizować przesyłane dokumenty i dokonać selekcji aplikacji
 • zwiększy efektywność i skuteczność przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych
 • będzie potrafił przeprowadzić proces rekrutacji, aż po zatrudnienie i wdrożenie nowego pracownika do firmy


Korzyści organizacji:

Wzrost kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za rekrutację i selekcję pracowników. Wzrost aktywów firmy poprzez zatrudnienie wartościowych i odpowiednich na dane stanowisko pracowników. Obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowego pracownika.


Trener, szkoleniowiec

Perspective Szkolenia PR Rekrutacja - grupa współpracujących psychologów społecznych ze specjalizacją Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. Szkolenie jest esencją ich wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, która powstała na bazie ich doświadczenia w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych w firmach.


Certyfikaty i zaświadczenia

Kurs umożliwia zdobycie zaświadczenia w formie papierowej. Aby mieć możliwość otrzymania zaświadczenia należy w pełni przejść kurs oraz z pozytywnym wynikiem zaliczyć test końcowy weryfikujący zdobytą ze szkolenia wiedzę.


Szkolenie w liczbach

 • Czas trwania: ok. 2,5h
 • Ilość slajdów: ok.120
 • Ilość quizów: 4
 • Czas dostępu: 50 dni

Dodatkowe opcje i możliwości szkolenia

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych opcji w szkoleniu, z których duża część ma swoje szczególne zastosowanie w przypadku korzystania z kursu przez większą ilość pracowników Państwa firmy:

 • możliwość organizacji dodatkowych spotkań stacjonarnych w uzgodnionej formule (blended learning)
 • możliwość organizacji dodatkowych audio/wideowarsztatów z trenerem do szkolenia w uzgodnionej formule
 • możliwość włączenia forum i konsultacji z trenerem dla uczestników
 • możliwość adaptacji szkolenia na potrzeby firmy


Wymagania techniczne

 • Komputer z dostępem do internetu
 • Dowolna przeglądarka internetowa (np. Firefox)
 • Karta dźwiękowa oraz głośniki
 • Wtyczka Macromedia Flash 6.0.79 lub wyższa (pobierz)

Gwarancja satysfakcji

Gwarancja satysfakcji

Jeżeli po 30 dniach od daty zamówienia kursu online stwierdzisz, że z jakichkolwiek przyczyn nie był to odpowiedni zakup, zwrócimy Ci pieniądze.


Plan kursu "Rekrutacja i selekcja pracowników" wraz z poruszanymi zagadnieniami

 • Moduł I - Podział procesu rekrutacji
  Cel: poznanie poszczególnych etapów procesu rekrutacji, ich przygotowania oraz metod prowadzenia.
 • Moduł II - Wstępna selekcja aplikacji
  Cel: zdobycie wiedzy na temat informacji jakie możemy uzyskać o kandydacie z jego aplikacji, poprzez analizę jego dokumentów oraz rozmowę przez telefon.
 • Moduł III - Rozmowa rekrutacyjna
  Cel: nabycie umiejętności skutecznego przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej poprzez znajomość schematu rozmowy, jej etapów, sprawdzania informacji zawartych w CV, umiejętne zadawanie pytań oraz stosowania metody „lejka”.
 • Moduł IV - Co dalej?
  Cel: poznanie schematu wnioskowania, miejsca w którym kończy się proces rekrutacji i selekcji, etapu w którym należy wdrożyć i zachęcić pracownika do pracy.
 • Moduł V - Mój stres
  Cel: poznanie technik integrujących metody, poznanych we wcześniejszych modułach. Odkrycie sposobu na ułożenie, planu radzenia sobie ze stresem, na podstawie zebranych informacji z całego szkolenia.
 • Dodatek
  Cel: przydatne narzędzia, głównie w postaci gotowych formularzy do pobrania i wykorzystania podczas prowadzenia procesu rekrutacji.
 • Egzamin końcowy
  Cel: sprawdzenie zdobytej wiedzy podczas praktycznych sytuacji procesu rekrutacyjnego.

Pamiętaj, że zamawiając kurs nie podejmujesz żadnego ryzyka. Dajemy Ci 30 dni na jego przetestowanie i sprawdzenie jego możliwości.


Zapisy wstrzymane

Szkolenie odbywa się na platformie szkoleń e-learningowych Prestin.pl.
Wkrótce po opłaceniu zamówienia, skontaktujemy się z Tobą, w celu umożliwienia włączenia Twojego udziału w kursie.
Zobacz również inne szkolenia Prestin.pl: