img

Nowa gospodarka odpadami

To co najważniejsze:

Poznaj nową klasyfikację odpadów.

 • Już dziś zapoznaj się ze zmianami obowiązującymi od stycznia 2013 w gospodarce odpadami.28 grudnia 2012 r. prawodawca wprowadził do porządku prawnego nową ustawę o odpadach, która, transponując regulacje unijne, zmieniła całkowicie sposób prowadzenia gospodarki odpadami przez przedsiębiorców w Polsce.Okres przejściowy i przepisy dostosowawcze nadal pozostawiają wiele pytań i nasuwają sporo wątpliwości.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, prezentujemy praktyczny poradnik "Nowa gospodarka odpadami", który, w przystępny sposób, tłumaczy wiele kwestii w tym zakresie.
 • Poradnik dostarcza odpowiedzi na pytania: co?, gdzie? i kiedy?
 • Całe opracowanie opatrzone jest licznymi komentarzami praktycznymi oraz przykładami.
 • Czy wiesz, że wobec odpadów takich jak np. zużyte tonery do drukarek, makulatura biurowa, zużyte świetlówki oraz baterie, zniszczone płyty CD oraz zużyty sprzęt elektroniczny, komputerowy itp. należy prowadzić w firmie gospodarkę odpadami zgodną z przepisami ustawy o odpadach. Oznacza to konieczność określenia – dla każdego z przykładowych, wyżej wymienionych rodzajów odpadów – odpowiedniego kodu wg katalogu.

Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi „produktu ubocznego”.

 • Uznanie przedmiotu za produkt uboczny jest istotne z tego względu, iż zaklasyfikowanie przedmiotu bądź substancji, po spełnieniu powyższych łącznych warunków,
  zwalnia wytwórcę ze stosowania wobec produktów ubocznych przepisów ustawy o odpadach.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

 • Nowa ustawa ustala procedurę pierwszeństwa (kolejności) sposobów postępowania z odpadami.
za darmo

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

 • Co jest odpadem niebezpiecznym i jaki jest schemat postępowania z takim odpadem.
  Magazynowanie odpadów.

Magazynowanie odpadów.

 • Główne zasady magazynowania odpadów, czyli gdzie i w jakich warunkach?

Ewidencja odpadów

 • Jak prowadzić ewidencję odpadów i jakimi zasadami się przy tym kierować?

Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania odpadów.

 • Jaką sprawozdawczość, gdzie i kiedy składać?

Kary.

 • Co Ci grozi za nieprzestrzeganie zapisów ustawy?, kto nakłada kary?, jakie?, jak są egzekwowane?

WPROWADZENIE

1. NOWA USTAWA O ODPADACH

2. ZMIANY PODSTAWOWYCH DEFINICJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPAMI

3. KLASYFIKACJA ODPADÓW

4. UZNANIE PRZEDMIOTU, LUB SUBSTANCJI ZA PRODUKT UBOCZNY

5. HIERARCHIA SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

6. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

7. ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW

8. MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

9. PRZEKAZYWANIE ODPADÓW I PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALMOŚCI ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI

10. EWIDENCJA ODPADÓW

11. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW

12. SZCZEGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI RODZAJAMI ODPADÓW

13. DECYZJE ADMINISTRACYJNE W NOWEJ GOSPODARCE ODPADAMI

14. DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCE DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

15. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

16. REJESTR

17. UWAGI KOŃCOWE

O AUTORZE

za darmo
Zapisy wstrzymane

© 2007-2019 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle