KURS MAKLERSKI


Druga edycja
Katowice


W październiku ruszamy z jesienną edycją kursu maklerskiego.
Będzie on podzielony na 12 spotkań po 7 godzin.
- Szkolenie odbywa się w grupach do 15 osób.
- W ramach kursu każdy uczestnik może skorzystać z konsultacji z wykładowcą.
- Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu, który zostanie wręczony uczestnikom na ostatnim spotkaniu.

Cena: 3200 zł
Termin: 9.10.2010 godz 10-17
Miejsce: Katowice
Kurs maklerski w sposób kompleksowy przygotowuje do organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego egzaminu na licencjonowanego Maklera Papierów Wartościowych. Zdobycie w/w licencji jest jedynym sposobem uzyskania zezwolenia na pracę w charakterze maklera z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

Makler Papierów Wartościowych to osoba odpowiedzialna przede wszystkim za przekazywanie na Giełdę Papierów Wartościowych zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Jednak maklerzy uczestniczą także we wprowadzaniu spółek na giełdę, obsługują notowania, pomagają oraz edukują klientów w zakresie wiedzy na temat rynku kapitałowego.

Od kilku lat dzięki poszerzeniu licencji maklerskiej o uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego każdy licencjonowany Makler Papierów Wartościowych ma prawo wydawać płatne rekomendacje oraz doradzać klientom w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym. Jednak poza wymienionymi aspektami związanymi stricte z pracą w zawodzie licencja maklerska ma wiele innych zalet.

Przez wiele osób (pracodawców, klientów itp.) posiadacz licencji maklerskiej postrzegany jest jako osoba posiadająca szeroką wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, matematyki, rachunkowości, a także prawa. Co więcej dla wielu osób licencja maklerska jest nie tylko dowodem szerokiej wiedzy i dużych umiejętności, ale świadectwem tego, że jej posiadacz jest osobą pracowitą, sumienną, zdeterminowaną w dążeniu do własnych celów, która potrafi robić coś dla siebie, nawet jeśli wymaga to dużego wysiłku i samozaparcia – a zatem posiada cechy pożądane przez przyszłych pracodawców, wspólników lub klientów.

Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych przez wiele osób uważany jest za niezwykle trudny. Na takie postrzeganie wpływa m.in. rozbudowany zakres materiału, który jest wymagany, specyficzna forma zadań,niewielka ilość czasu przy jednocześnie dużej ilości zadań – egzamin składa się ze 120 pytań, na których rozwiązanie zdający mają 3 godziny zegarowe.

Nasz kurs eliminuje w/w trudności. Dzięki doświadczeniu osoby prowadzącej oraz przeprowadzonym, wnikliwym analizom struktury zadań na poprzednich egzaminach stworzony został unikalny program szkolenia, w ramach którego szczególny nacisk położony jest na partie materiału najczęściej pojawiające się na egzaminie. Istotna jest również ćwiczeniowo – warsztatowa forma prowadzenia zajęć, dzięki czemu każdy uczestnik aktywnie bierze udział w rozwiązywaniu zadań. Omawianie każdej kolejnej partii materiału rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, jednak tylko w takim zakresie jaki rzeczywiście jest potrzebny do rozwiązania poszczególnych zadań. Następnie uczestnicy „przy tablicy” rozwiązują zadania z lat ubiegłych. Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiego testu sprawdzającego wiedzę z tematów, które zostały już przerobione.

Poza omawianiem zagadnień wymaganych na egzaminie maklerskim podczas kursu szczególny nacisk położony jest na umiejętność radzenia sobie z czasem. Jest to bardzo istotne ponieważ trzy godziny to wbrew pozorom niewiele czasu na rozwiązanie 120 zadań. Już podczas pierwszych zajęć uczestnicy zostaną poinformowani w jaki sposób zarządzać czasem podczas egzaminu, aby wykorzystać każdą minutę. Oprócz tego celem każdych zajęć poza zrozumieniem materiału będzie minimalizacja czasu rozwiązywania poszczególnych zadań.

W ramach kursu każdy uczestnik otrzymuje:
-segregator z materiałami szkoleniowymi,
-płytę z ustawami wymaganymi na egzaminie,
-teczkę z zadaniami (zadania z ubiegłych egzaminów)

Posłuchaj opinii na temat kursu:


Rafał Kulig - inwestor indywidualnyPrzemek Paszek - doradca finansowy


Plan kursu:

Zajęcia I:
1.Wprowadzenie dotyczące kursu oraz egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych, a także informacje dotyczące pracy w zawodzie.
2.Przedstawienie sposobów nauki do egzaminu oraz przekazanie informacji dotyczących zarządzania sobą w czasie.
3.Przedstawienie teorii związanej z matematyką finansową oraz projektami inwestycyjnymi.
4.Rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych związanych z matematyką finansową oraz projektami inwestycyjnymi.

Zajęcia II:
1.Przedstawienie teorii związanej z ustalaniem kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2.Rozwiązywanie zadań związanych z ustalaniem kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zajęcia III:
1.Ciąg dalszy rozwiązywania zadań związanych z ustalaniem kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zajęcia IV:
1.Dokończenie rozwiązywania zadań związanych z matematyką finansową oraz projektami inwestycyjnymi.
2.Przedstawienie teorii związanej z instrumentami dłużnymi.
3.Rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych związanych z instrumentami dłużnymi.

Zajęcia V:
1.Dokończenie rozwiązywania zadań związanych z instrumentami dłużnymi.
2.Przedstawienie teorii związanej z analizą finansową.
3.Rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych związanych z analizą finansową.


Zajęcia VI:
1.Dokończenie rozwiązywania zadań związanych z analizą finansową.
2.Przedstawienie teorii związanej z wyceną akcji.
3.Rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych związanych z wyceną akcji.

Zajęcia VII:
1.Dokończenie rozwiązywania zadań związanych z wyceną akcji.
2.Przedstawienie teorii związanej z instrumentami pochodnymi.
3.Rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych związanych z instrumentami pochodnymi.

Zajęcia VIII:
1.Dokończenie rozwiązywania zadań związanych z instr umentami pochodnymi.
2.Przedstawienie teorii związanej z modelami rynku kapitałowego
3.Rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych związanych z modelami rynku kapitałowego.

Zajęcia IX:
1.Powtórzenie wiadomości oraz ciąg dalszy rozwiązywania zadań z zakresu ustalania kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2.Powtórzenie całości materiału – rozwiązywanie zadań z pracy domowej.

Zajęcia X:
1.Powtórzenie całości materiału – rozwiązywanie zadań z ostatniego egzaminu maklerskiego.

Zajęcia XI:
1.Egzamin wewnętrzny

Zajęcia XII:
1.Omówienie wyników z egzaminu wewnętrznego oraz rozwiązanie zadań.
2.Zakończenie kursu oraz wręczenie certyfikatów.