Szanowni Państwo,

w celu uniknięcia Państwa problemów z funduszem instytucji kultury po zmianach przepisów, prezentujemy nasze wideo-szkolenie:

"Jak poradzić sobie z funduszem instytucji kultury".


To pierwsze na rynku wideo-szkolenie skierowane przede wszystkim do głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych instytucji kultury !!!


Aktualny stan prawny: 30 listopada 2015 r.!!!


Szkolenie to zostało przygotowane, aby pomóc Państwu w wycenie funduszu instytucji kultury na dzień 31. grudnia 2015 r. po zmianach zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

1) omówienie zmian w przepisach dotyczących funduszu instytucji kultury,

2) konieczne przeksięgowania,

3) utworzenie dodatkowych kont księgowych,

4) omówienie przepisów przejściowych dot. rozliczania międzyokresowych przychodów,

5) informacja o zmianach w ustawie o rachunkowości, wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z 23.07.2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1333) oraz możliwość ich zastosowania do sprawozdania finansowego za 2015 r.,

6) omówienie problemu mienia wydzielonego instytucji kultury w dacie utworzenia oraz ustalenie jego wartości w odniesieniu do wymogów z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

7) sposoby zwiększenia i zmniejszenia funduszu instytucji kultury,

8) funkcjonowanie funduszu rezerwowego,

9) ewidencja zakupu środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowe i otrzymanych nieodpłatnie w odniesieniu do amortyzacji z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów.Autor szkolenia:

Piotr Wieczorek – wieloletni trener prowadzący szkolenia zarówno dla państwowych, jak i samorządowych jednostek sektora publicznego; specjalista ds. rachunkowości i zarządzania ryzykiem, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008, praktyk kontroli z wieloletnim doświadczeniem (5% wydatków, kontrole kompleksowe jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, niepublicznych jednostek oświatowych), były pracownik jednostek sektora finansów publicznych, ekspert portalu: ekspertbeck.pl (portal o finansach, księgowości, kadrach, BHP, zamówieniach publicznych), autor i współautor licznych publikacji m.in. dla: „Beck Info Biznes - Specjalistyczne publikacje dla firm i instytucji” Wydawnictwa C.H. Beck, INFOR Ekspert, INFOR.PL, miesięcznika "Finanse Publiczne", miesięcznika "Poradnik Instytucji Kultury", biuletynu służb księgowych "Monitor RB”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami rachunkowości i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, podejmujący trudne tematy. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu:

  • rachunkowości budżetowej,

  • sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

  • funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, weryfikacji taryf,

  • kontroli zarządczej,

  • inwentaryzacji,

  • sposobów dokumentowania różnych zdarzeń i czynności, związanych rachunkowością i kontrolą,

  • zarządzania projektami.Do każdego szkolenia materiał dodatkowy GRATIS!Po zakupie szkolenia, będziecie mogli Państwo pobrać na twardy dysk materiał video w formacie mp4 i materiał dodatkowy w formacie PDF.fcfcfc ;">800000 ;">Nie czekaj! Zakup szkolenie już dziś!