Jak zarobić od 15.000 do 23.500 zł rocznie więcej bez zwiększania wynagrodzenia na stanowisku prezesa lub członka zarządu spółki z o.o.

oraz skutecznie zabezpieczyć Twój prywatny majątek ?

Drogi Prezesie/Członku Zarządu,

To zapewne wiesz, że będąc prezesem lub członkiem zarządu możesz otrzymywać wynagrodzenie na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umów cywilnoprawnych,
 • kontraktu menadżerskiego,
 • powołania,
 • jednoosobowej działalności gospodarczej.

Możesz również otrzymywać wynagrodzenie w formie mieszanej, czyli z zastosowaniem kilku powyższych form.

Przy założeniu, że spółka może przeznaczyć na Twoje wynagrodzenie 120.000,00 zł brutto rocznie, czyli miesięcznie 10.000,00 zł, to Twój dochód netto za rok wyniesie, przy:

 • umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim około 67.000,00 zł
 • powołaniu 86.000,00 zł
 • spółce menadżerskiej 90.500,00 zł

Jeśli weźmiemy pod uwagę mieszaną formę wynagradzania, i założymy, że wynagrodzenie z tytułu powołania (pełnienie funkcji członka zarządu) rocznie wynosi 44.000,00 zł oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (usługi agencyjne) 75.000,00 zł to łączna kwota wynagrodzenia netto wyniesie 90.000,00 zł

W skrajnych przypadkach, przy zastosowaniu odpowiednich metod i schematów zatrudnienia, jesteś w stanie otrzymać na rękę nawet o 23.500,00 zł rocznie więcej przy takich samych kosztach dla spółki.

Sam widzisz, że jest o co powalczyć, a umowa o pracę jest dla Ciebie najmniej korzystna.

Aby zoptymalizować swoją formę zatrudnienia, obniżyć podatki i zwiększyć dochód na rękę, musisz zmodyfikować swoją formę zatrudnienia jako prezes lub członek zarządu...

banner kup

Jednak zanim zaczniesz wybierać formę zatrudnienia musisz dokładnie zrozumieć jak w polskim, skomplikowanym prawie wygląda odpowiedzialność członków zarządu i prezesów w następujących kategoriach odpowiedzialności: cywilnoprawna, podatkowa, karno-skarbowa, karna oraz korporacyjna.


mkKurs został przygotowany przez doświadczonego prawnika, radcę prawnego Michała 

Koralewskiego – na co dzień wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalista prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Szkoleniowiec oraz  autor kilkunastu książek oraz kilkuset publikacji z zakresu prawa.

Nieprzyjemny sekret spółek z o.o., o którym nie masz pojęcia!

Prawdopodobnie jesteś też wspólnikiem spółki, którą zarządzasz.

Najpewniej spółkę założyłeś, aby chronić Twój prywatny majątek. Z pewnością jesteś święcie przekonany, że zrobiłeś właściwe rozeznanie w kwestii umów spółek z o.o., albo podpisałeś standardowy wzór umowy i sądzisz, że z tej strony nie musisz się o nic martwić... ale o czymś zapomniałeś.

Prawdopodobnie w zalewie informacji o umowach spółek i sposobie ich prowadzenia zapomniałeś o tym, że spółki z o.o. NIE zostały wymyślone po to, aby ich właściciele nimi zarządzali.

A więc widzisz, z założenia, spółką NIE powinien kierować jej właściciel. Tylko wtedy spółka, bez specjalnych rozwiązań prawych i podatkowych, faktycznie chroni majątek właściciela.
W Twoim przypadku tak nie jest i każda standardowa umowa spółki naraża cały Twój majątek prywatny na ogromne ryzyko.

fotoNie wiem, czy wiesz, że koncepcja spółek z o.o. powstała w średniowieczu we włoskich państwach-miastach.

Społeczeństwo było podzielone na stany. Szlachta dysponowała olbrzymimi majątkami, które chciała pomnażać. Jednak sztywne reguły zakazywały jej borykania się brudnymi zajęciami, takimi jak np. handel.

I to wówczas powstały umowy, gdzie handlarz otrzymywał pieniądze od osoby stanu szlacheckiego, obracał nimi inwestując je oraz kupując i sprzedając dobra.

Istota umowy polegała na tym, że szlachcic wnosił swój majątek, lecz pozostawał bierny ryzykując jedynie utratę zainwestowanych środków, a handlarz wnosił swoją aktywność i umiejętności handlowe oraz odpowiadał za zobowiązania wobec osób trzecich.

Odpowiedz sobie na te pytania:

Które z typowych i mało znanych sytuacji, w których za zobowiązania spółki odpowiadasz całym swoim majątkiem, wykluczyłeś w umowie dotyczącej prezesa lub członków zarządu?

Czy faktycznie zagwarantowałeś sobie, że wierzyciel nie zajmie Twojego majątku na poczet zobowiązań spółki?

Czy skutecznie wykluczyłeś swoją odpowiedzialność, za niezawinione przez Ciebie szkody na rzecz spółki? Czy wiedziałeś, że możesz odpowiadać za cudze błędy?

Gdyby tego było mało:

W polskim prawodawstwie przewidziano sytuacje, w których grozi Ci kara grzywny lub nawet więzienia - są to często błahe, wydaje się nieważne, sprawy, które się lekceważy... aż do pierwszej kontroli.

Powiedzmy sobie szczerze. Polskie prawo (a w szczególności jego interpretacja) to bardzo zawiłe i nieprecyzyjne przepisy. Bardzo często niezrozumiałe nawet dla ekspertów. Zawiłości prawne, które sprawiają nawet ekspertom kłopoty, mogą nie tylko narazić Ciebie na niepowodzenia finansowe, ale także nawet w skrajnych przypadkach na utratę wolności.

Co Ci grozi, gdy jesteś prezesem lub członkiem zarządu?

W kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej

Kiedy członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki oraz jak bronić się przed odpowiedzialnością z tym związaną?

Poznacie konkretne czynności, które należy podjąć i w jakim terminie, aby uniknąć odpowiedzialności.

Kilkakrotnie zdarzały mi się przypadki, gdy członkowie zarządu odpowiadali własnym majątkiem za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej z majątku samej spółki. Członkowie zarządu odpowiadali do pełnej wysokości zadłużenia, w niektórych przypadkach było to nawet kilka milionów złotych.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności majątkowej

W jakich okolicznościach wierzyciel może przejąć prywatny majątek członka zarządu za jego zobowiązania?

Jakie czynności powinien podjąć członek zarządu, aby nie dopuścić do egzekucji z majątku własnego oraz jakie przesłanki zwalniają z odpowiedzialności?

Nie raz widziałem też orzeczenia w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na jej członków zarządu. Podobnie, jak w przypadku pierwszym odpowiedzialność jest nieograniczona kwotowo. Co ważne wierzyciel jeszcze przed wszczęciem postępowania przeciwko członkom zarządu a już po powstaniu zaległości spółki dokonał zabezpieczenia na majątku członków zarządu zajmując ich rachunki bankowe.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karno-skarbowej

Za co członek zarządu otrzyma mandat, a za co grzywnę?

Co zrobić, gdy pracownik rozliczający podatki popełni błąd, a Tobie zagraża grzywna?

Jaki jest zakres odpowiedzialności członka zarządu na gruncie karno-skarbowym i jak skutecznie się przed nią bronić?

Spotkałem się również z grzywnami (mandatami) nakładanymi przez inspektorów pracy na członków zarządu, jako pracodawców, w wysokości 5.000 zł. Obecnie inspektorzy nie nakładają już grzywien, robi to sąd, ale wysokość grzywny została powiększona do 30.000 zł.

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności karnej

Czy wiedzą Państwo, że zagraża Wam kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności aż w X przypadkach? O większości pewnie nie słyszeliście albo nawet byście się zdziwili.

Poznajcie listę przestępstw, na popełnienie których jesteście szczególnie narażeni, kary, które Wam za to grożą oraz strategie obronne, które możecie zastosować.

Miałem też klientów - członków zarządu, którzy zostali ukarani przez sąd rejestrowy grzywnami w wysokości po 1.500 zł za niezłożenie zaległych sprawozdań finansowych spółki za lata poprzednie.

W końcu znam też przypadek, gdy dłużnik został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za ucieczkę z majątkiem, która polegała na tym, że zakładał on kolejne spółki z o.o. i przenosił na nie majątek poprzedniej spółki (zrobił tak kilkakrotnie).

Michał Koralewski

W kontekście odpowiedzialności korporacyjnej

Członek zarządu naruszając postanowienia umowy spółki o zasadach jej reprezentacji zawarł nieważny kontrakt z osobą trzecią, w wyniku czego spółka poniosła stratę majątkową lub
Zarząd zbywa nieruchomość spółki bez zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały, gdy zgodnie z postanowieniami umowy spółki uchwała taka jest wymagana.

Jakie są konsekwencje tego typu błędów oraz jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Zawinione i niezawinione szkody na rzecz spółki, czyli przed kim i za co odpowiada członek zarządu oraz w jakim zakresie?

Wiedza na temat możliwości ograniczenia ryzyka związanego ze sprawowaniem tej funkcji jest bezcenna.

Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia Cię od odpowiedzialności, stosując się jednak do zaleceń z radca prawny Michała Koralewskiego jesteś w stanie znacząco ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Stosując w praktyce wiedzę oraz schematy postępowania zawarte w kursie jesteś w stanie uchronić się przed odpowiedzialnością materialną oraz prawną. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej będziesz wiedział jaką strategię obronną zastosować i jak skutecznie wdrożyć ją w życie.

Wszystko to dzięki poradom znanego i cenionego praktyka – prawnika, radcy prawnego Michała Koralewskiego.

Na bazie własnych doświadczeń i wnikliwych obserwacji radcy prawnego Michała Koralewskiego powstał wyjątkowy i unikalny na polskim rynku kurs:

Jak zabezpieczyć prawa, zrealizować wszystkie obowiązki i zminimalizować odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych?
Ze szczególnym omówieniem zakresu umów wiążących zarząd ze spółką.

Dzięki zapoznaniu się z tym wyjątkowym kursem, poznasz najczęstsze błędy, które popełniają ludzie tacy jak TY oraz sposoby ich eliminowania, a wszystko w oparciu o praktykę postępowania.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z pełną wersją kursu:

Dzięki kursowi radcy prawnego Michała Koralewskiego dowiesz się:

 • 1. jak nie odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki?
 • 2. jak unikać kar i mandatów nakładanych przez sądy i inne organy?
 • 3. jak ograniczyć odpowiedzialność karną, aby nie płacić kary grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności?
 • 4. jak zarabiać dużo więcej, ale aby nie było to większym obciążeniem dla spółki?

To wszystko oraz wiele innych ważnych informacji dowiesz się od znanego i cenionego w branży prawnika. Radca prawny Michał Koralewski na co dzień rozwiązuje podobne problemy, pomagając ludziom takim jak Ty w budowaniu dochodowego, a przede wszystkim bezpiecznego biznesu.

Dzięki temu co przeczytasz, usłyszysz i zobaczysz, będziesz potrafić w sposób maksymalny chronić swoje interesy, a kluczowe decyzje, które będziesz podejmować będą zawsze świadome i bezpieczne dla Ciebie i Twojej spółki.

A najważniejsze jest to, że wszystko będziesz robić w oparciu o sprawdzone wzory i schematy, które otrzymasz z naszym kursem. Wystarczy tylko wypełnić interesujący Cię schemat.

Pełna wersja kursu pozwoli Ci świadomie sterować odpowiedzialnością, którą ponosisz oraz w legalny sposób zapewni Ci maksymalne wynagrodzenie.

Zamów pełną wersję Kursu:

Jak zabezpieczyć prawa, zrealizować wszystkie obowiązki i zminimalizować odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych?

Ze szczególnym omówieniem zakresu umów wiążących zarząd ze spółką.

System składa się z:

Moduł I Jako ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu Poradnik
Moduł II Najkorzystniejsze formy zatrudniania członków zarządu Poradnik
Moduł III Jak najkorzystniej zatrudniać członków zarządu - wzory umów z komentarzem Poradnik
Moduł IV Materiał edukacyjny ze szkolenia - Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Skrypt + prezentacja
Moduł V Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu - studium przypadków Wideo szkolenie


bezp_prezes

Cena pełnej wersji PAKIETU: 397,00 zł

UWAGA!
W okresie do 8.08.2014 obowiązuje promocyjna cena 397,00 PLN zł brutto

banner kup

Zapisy wstrzymane