Wprowadzenie do kryptografii

Informacje podane w e-booku ledwo dotykają całego bogactwa pojęć i wiedzy, związanych z kryptograficzna ochrona informacji, utajnianiem przekazywanych różnymi metodami danych i metodami potwierdzania ich wiarygodności.

Moją intencją było pokazanie mechanizmów, z którymi ma do czynienia każdy użytkownik Internetu i abonent poczty elektronicznej. Brak ich zrozumienia, lub co gorsze, błędna interpretacja sposobu ich działania powoduje zupełnie niepotrzebne zagrożenia dla cennych i z reguły bardzo istotnych dla nas informacji.

Zyczę owocnej lektury,

Andrzej J. Majewski