Corporate Finance & Asset Management

Corporate Finance & Asset Management

Prezentowane opracowanie zawiera połączenie przekrojowej analizy źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych z analizą strategii alokacji nadwyżek finansowych. Ponadto poniższy materiał zawiera prezentację podstawowych narzędzi stosowanych w zarządzaniu aktywami i przy ocenie projektów inwestycyjnych oraz szacowaniu wartości podmiotów gospodarczych. W materiale tym znajda Państwo między innymi szczegółowy opis ścieżki uzyskania finansowania z poszczególnych dostępnych na rynku źródeł, harmonogramy i wykazy działań dla poszczególnych procesów pozyskania finansowania, opis poszczególnych strategii inwestycyjnych wraz z analizą ich wad i zalet, opis narządzi analizy fundamentalnej i technicznej stosowanych na rynku kapitałowym, a także wiele innych przydatnych informacji, które pomogą Państwu w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.Wybierając poniższy kurs otrzymują Państwo:
 • skrypt – materiał zawierający połączenie teoretycznych aspektów omawianych tematów z wiedzą i doświadczeniem wyniesionym z realnego obrotu gospodarczego (ponad 210 stron materiału !!!)
 • materiały audio – zestaw materiałów audio w formacie MP3 poszerzający możliwości korzystania z oferowanego materiału
 • możliwość konsultacji – nabywcy kursu otrzymują możliwość konsultacji z autorem treści i tematów odnoszących się do prezentowanej w opracowaniach tematykiZakres tematyczny kursu:

Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych

Podstawowe formy finansowania
 • Kredyt
 • Leasing
Finansowanie wewnątrz grupowe i zarządzanie płynnością
 • Factoring
 • Cash pooling
Zaawansowane formy finansowania
 • Seed Capital
 • Venture Capital
 • Private Equity
 • Strategic Investor
 • Private Placement
 • IPO - Initial Public Offering
 • Mezzanine Capital
 • High-Yield Bond
 • Corporate Bonds
 • Senior Debt
Strategie alokacji aktywów
 • Podstawy teoretyczne zarządzania aktywami
 • Dobór strategii inwestycyjnej
 • Ogólne Determinanty wyboru adekwatnej strategii
 • Preferencje inwestora
 • Cel inwestycyjny
Przykładowe strategie inwestycyjne
 • Strategie agresywne
 • Strategie pośrednie
 • Strategie defensywne
Narzędzia stosowane w zarządzaniu aktywami

Analiza fundamentalna
 • Analiza na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 • Podstawowa analiza porównawcza
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
 • Analiza na bazie metod majątkowych
 • Koszt kapitału
 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza instrumentów dłużnych
Analiza techniczna
 • Wyznaczanie trendu
 • Wskaźniki techniczne
 • Wykresy i formacje
Systemy transakcyjne
 • Systemy na bazie analizy technicznej
 • Systemy na bazie analizy fundamentalnej
 • Systemy mieszane
Zarządzanie ryzykiem
 • Sposoby pomiaru ryzyka
 • Dywersyfikacja ryzyka
 • Zarządzanie wielkością pozycji
 • Ograniczanie ryzykaO autorze:

Jakub Kocjan posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie transakcji kapitałowych, zarządzania aktywami oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze start-up i restrukturyzacyjnym. Obecnie Jakub Kocjan kieruje projektem ATF Consulting oraz przeprowadza wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI S.A.

Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities S.A. w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się przeprowadzaniem transakcji IPO, SPO, transakcjami z funduszami Private Equity i Venture Capital po stronie sprzedającego i kupującego, pozyskiwaniem finansowania typu Mezzanine oraz projektami M&A i o charakterze restrukturyzacyjnym.

Wcześniej pracował on w Domu Maklerskim Penetrator S.A. w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także analizował spółki wprowadzane na rynek w ofertach pierwotnych i realizował zlecenia dla strategii akcyjnych oraz opartych o instrumenty pochodne.

Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przy ocenie projektów inwestycyjnych. Posiada on również doświadczenie wyniesione z prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji szerokiego spektrum projektów w ramach wykonywanych zleceń.

Jakub Kocjan ukończył ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z alokacji aktywów oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.ATF Consulting Project

Świadczymy usługi doradcze z zakresu corporate finance i asset management. Doradzamy naszym Klientom w zakresie aspektów finansowych, strategicznych oraz wizerunkowych. Uczestniczymy zarówno w projektach start-up, jak i podczas transakcji kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych.

Filozofia działania

ATF Consulting jest platformą otwartą skupiającą profesjonalistów wykonujących wolne zawody. Działamy dwutorowo, dostarczając naszym Klientom kompleksowych usług doradczych opartych na indywidualnej analizie potrzeb, jak również wspieramy ich w zakresie pogłębiania wiedzy, aby skutecznie mogli identyfikować stojące przed nimi możliwości rynkowe.

Jesteśmy projektem o ścisłej specjalizacji. Skupiając profesjonalistów z dziedziny finansów, działamy wyłącznie na obszarach, w których posiadamy wieloletnie doświadczenie wyniesione z realizacji projektów w realnym otoczeniu gospodarczym, zarówno na rynku publicznym jak i prywatnym. Nasza specjalność to corporate finance i asset management. Zasada ta jest ściśle przestrzegana w celu zagwarantowania Państwu najwyższego poziomu jakości oraz w celu zapewnienia wyniesionego z praktyki spojrzenia na prezentowane przez nas treści i opinie.

Cechy wyróżniające

Doświadczenie wyniesione z realnego obrotu gospodarczego - dzięki posiadaniu realnego doświadczenia w oferowanych przez nas obszarach współpracy prezentujemy praktyczne i sprawdzone podczas realizacji wielu projektów podejścia do rozpatrywanych zagadnień.

Ścisła specjalizacja - poprzez skupianie się na obszarach, w których posiadamy największe doświadczenie gwarantujemy, że nasza oferta cechuje się najwyższym poziomem jakości, a Państwo otrzymują usługę, która została sprawdzona w realnym otoczeniu gospodarczym.

Otwarta struktura projektu - dzięki wykorzystywaniu przy realizacji naszych projektów wiedzy i doświadczenia zewnętrznych specjalistów jesteśmy w stanie lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów i zapewnić im wsparcie specjalistów również z dziedzin, które nie najeżą do naszej ścisłej specjalizacji.

(...)

www.atfconsulting.eu
Zapisy wstrzymane