Bootstrap

Nasza platforma jest zbudowana na Bootstrapie – responsywnym frameworku stworzonym przez twórców Twittera. W wielu miejscach (zwłaszcza w ofercie) możesz używać standardowych elementów Bootstrapa, aby uatrakcyjnić wygląd swoich produktów. Pełna dokumentacja Bootstrap 3

Więcej...

Rodzaj zadania

Istnieją różne rodzaje zadań Działania wykonywane w trybie off-line – opcja ta jest przydatna w przypadku zadań wykonywanych poza platformą Moodle. Studenci widzą opis zadania ale nie mogą przesłać plików ani wykonać innych czynności. Prowadzący mogą jednak wystawić oceny studentom, którzy otrzymają powiadomienie o wystawionej ocenie. Wymagane przesłanie jednego pliku – ten rodzaj zadania umożliwia wszystkim […]

Więcej...

Zawiadomienia pocztą elektroniczną dla nauczycieli

Jeżeli włączony, wtedy nauczyciele są alarmowani krótkim mailem kiedykolwiek studenci dodadzą lub uaktualnią zadanie. Tylko nauczyciele którzy mają możliwość oceniania poszczególnych argumentacji są powiadamiani. Więc dla przykładu, jeżeli na kursie jest kilka oddzielnych grup, wtedy nauczyciele wymagają od poszczególnych grup aby nie otrzymywać żadnych powiadomień o studentach z innych grup. Dla ćwiczeń nie w sieci, […]

Więcej...

Zadania

Zadanie pozwala każdemu z uczestniczących: załadować jeden lub kilka plików każdego typu, dodać adnotację tekstową, lub wykonać zadanie offline, jeśli trener zablokuje powyższe. Wgrywane pliki mogą być w formacie Word, zdjęcia, skompresowana strona sieci, albo wszystko to, co będą mieli zrobić na komputerze. Odpowiedź może zawierać dodane zdjęcia oraz filmy za pomocą specjalnych kodów Poza wskazówkami zdefiniowanymi w opisie, zadanie […]

Więcej...

Rozmiar strony

Wprowadź liczbę okreslającą ile zadań chcesz widzieć na jednej stronie. Twoje ustawienia zostana zachowane i zastonowane we wszystkich zadaniach we wszystkich kursach.

Więcej...

Szybkie ocenianie

Z włączoną opcją szybkiego oceniania możesz szybko oceniać wielokrotne zadania na jednej stronie. Po prostu zmień oceny i komentarze oraz użyj przycisku Save na dole w celu jednoczesnego zastosowania wszystkich swoich zmian na stronie. Przyciski zwykłego oceniania (na prawo) działają ciągle na wypadek jeśli będziesz potrzebował więcej miejsca. Twoje preferencje szybkiego oceniania są zachowane i […]

Więcej...

Powtórne przesyłanie rozwiązań

Ustawienie domyślne nie pozwala studentom na powtórne przesyłanie rozwiązania po wystawieniu oceny przez prowadzącego Jeżeli włączysz tę opcje, studenci będą mogli ponownie przesyłać rozwiązania, do Twojej oceny, po tym jak już wystawisz ocenę za dane zadanie. Może to być przydatne jeżeli zamierzasz zachęcić studentów do lepszej pracy poprzez powtarzanie zadania aż do skutku. Opcja ta […]

Więcej...

Typy zadań

Jest dostępnych wiele typów zadań: ćwiczenia poza siecią Jest to przydatne kiedy zadanie przygotowane jest poza Moodle. Może to być coś innego w sieci lub spotkanie twarzą w twarz. Studenci mogą zobaczyć opis zadania, ale nie mogą uaktualniać plików i tego typu rzeczy. Oceny są normalne, a studenci dostają notatkę z ocenami. Tekst w sieci […]

Więcej...