Dlaczego warto się rozwijać?

Artykuł przedstawiający w syntetyczny sposób definicję, mechanizmy, czynniki i etapy rozwoju psychicznego człowieka. Odpowiada na pytanie zawarte w temacie. Przedstawia korzyści płynące z harmonijnego rozwoju oraz konsekwencje jego zahamowania albo wypaczenia. Może się przyczynić do lepszego zrozumienia zarówno samego siebie, jak i innych osób. Oparty na literaturze naukowej z zakresu psychologii rozwojowej.

Artykuł pisałam z myślą o sobie, ponieważ wiedza psychologiczna pomaga mi w codziennym życiu i traktuję ją jako rodzaj autoterapii. Pasjonuję się nią obok archeologii i historii i promuję ją na swoich blogach: www.roksolana.bitmar.net i www.archeologia.bitmar.net

Urszula Ruszkowska