„Rachunkowość organizacji pozarządowych po zmianach przepisów”


 

Prezentujemy Państwu publikację e-book opartą na zmianach przepisów dotyczących rachunkowości organizacji pozarządowych:

1.  ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła pewne uproszczenia w rachunkowości organizacji pozarządowych, wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r.

2.  ustawie z dn. 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339).

 Nowe obowiązki informacyjne OPP,

zmiany w przepisach dotyczących działalności odpłatnej,

możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,

zwolnienie - pod pewnymi warunkami - ze sporządzania sprawozdania z działalności, zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych…

O tych i innych nowościach, zmianach w obowiązujących przepisach

dowiesz się z naszej publikacji… 

Autor e-booka:

Piotr Wieczorek – wieloletni trener prowadzący szkolenia zarówno dla państwowych, jak i samorządowych jednostek sektora publicznego; specjalista ds. rachunkowości i zarządzania ryzykiem, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008, praktyk kontroli z wieloletnim doświadczeniem (5% wydatków, kontrole kompleksowe jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, niepublicznych jednostek oświatowych), były pracownik jednostek sektora finansów publicznych, ekspert portalu: ekspertbeck.pl (portal o finansach, księgowości, kadrach, BHP, zamówieniach publicznych), autor i współautor licznych publikacji m.in. dla: „Beck Info Biznes - Specjalistyczne publikacje dla firm i instytucji” Wydawnictwa C.H. Beck, INFOR Ekspert, INFOR.PL, miesięcznika "Finanse Publiczne", miesięcznika "Poradnik Instytucji Kultury", biuletynu służb księgowych "Monitor RB”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami rachunkowości i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, podejmujący trudne tematy. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu:

- rachunkowości budżetowej,

- sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

- funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, weryfikacji taryf,

- kontroli zarządczej,

- inwentaryzacji,

- sposobów dokumentowania różnych zdarzeń i czynności, związanych rachunkowością i kontrolą,

- zarządzania projektami.


 


Do każdego e-booka dołączony jest materiał dodatkowy do edycji,

a w nim m. in.:

zestawienie przychodów i kosztów,

niepodatkowe koszty uzyskania przychodów

i inne...

 Nie czekaj! Zamów TERAZ

Zakup już dziś!!!

 

Skorzystaj z naszej oferty za jedyne 49,20 zł brutto


  800000 ;">
800000 ;">
800000 ;">Nie czekaj! Zakup szkolenie już dziś!